Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Oppilaitokset kehittämässä työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Ti 10.10.2017 08:30

Ekami isännöi järjestyksessään toista Opi ja osaa työssä -reformipajaa Kotkassa 6.10.2017. Paikalla oli jälleen runsas osanotto Ekamista, Kouvolan seudun ammattiopistosta, Saimaan ammattiopistosta ja Etelä-Savon ammattiopistosta.

Työpajan aluksi Ekamin rehtori Sami Tikkanen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja johdatteli päivän teemaan; "työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen ja lisääminen". Tikkanen korosti, että reformin tavoitteena ovat "yhdenmukaiset toimintamallit sekä selkeät eri osapuolten tehtävät, roolit ja vastuut kaikessa työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa".

Työpaikalla järjestettävä koulutus käsittää niin oppisopimukset ja koulutussopimukset kuin myös muut, työelämää vastaavat oppimisympäristöt. Olennaista on, että koulutus työpaikalla suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Tämä tullaan laatimaan kaikille opiskelijoille. "Myös työpaikan edustaja osallistuu koulutuksen suunnitteluun", Tikkanen totesi.

Tilaisuuden teemaa oli ennakkovalmisteltu oppilaitoskohtaisesti analysoimalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista lukujen valossa. Oppilaitoskohteiset yhteenvedot esitteli Sampon rehtori Antti Lehmusvaara. Hän korosti, että tavoitteena on nimeomaan parantaa opiskelijoiden työllistymistä ja tutustuttaa heidät käytännön työtehtäviin entistä paremmin. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja jalkautumista työpaikoille. Voisiko opintojen räätälöinti ja siirtyminen oppilaitoksen tuotanto-orientoituneesta toimintatavasta asiakasorientoituneempaan toimintaan olla ratkaisu, myös työllistymisen näkökulmasta? Nykytilaa ja käytännön kehittämistoimia pohdittiin tilaisuuden lopuksi viidessä alakohtaisessta työpajassa.

Päätöspuheenvuorossaan Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli kiitti osallistujia ja kertoi, että oppilaitosyhteistyötä tullaan jatkamaan Kaakkois-Suomen koulutuksen järjestäjien yhteistyöfoorumeissa. Tavoitteena on, että lähiesimiehet kokoontuvat koulutusaloittain 2 - 4 kertaa vuodessa kehittämään oman alansa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, henkilökohtaistamista, opetusjärjestelyitä ja pedagogisia ratkaisuja, oppimisympäristöjä, digitaalisuutta sekä vaikkapa yhteisiä hankkeita.

Tilaisuuden järjestäjänä toimi KOPSO - Koulutussopimukset ja oppisopimukset kasvuun -hanke.
 
 
 
 
Pop up -ravintola Vaahteranlehti tarjosi maukkaan lounaan ja ensimmäisen vuoden kokit vastasi vieraiden kahvitarjoiluista ja opastuksista päivän aikana.
 
Teksti ja kuvat:
Marjut Sakki
koulutussuunnittelija
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto