Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Kotkan-Haminan Seudun Koulutuskuntayhtymä

Ekamin yhteiskuntavastuuraportti 2016

 

Katso Ekamin esittely 2016

 

<

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on yli 7000 opiskelijan monialainen oppilaitos. Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä toimi Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ylläpitäjäorganisaationa. Ammattioppilaitos järjestää ammatillista peruskoulutusta 2300 opiskelijalle Kotkassa ja Haminassa. Ammatillista aikuiskoulutusta ja oppisopimustoimintaa järjestetään joustavasti työelämän tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoita aikuiskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa on yli 4800, joista tutkintoon johtavassa koulutuksessa on 1300 opiskelijaa. Ekamin Rannikkopajat järjestää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palveluja yli 900 nuorelle ja aikuiselle Kotkassa, Haminassa, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Virolahdella vuosittain.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tehtävänä on kouluttaa ammattiosaajia seudun elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin. Seudullisena toimijana ammattiopisto suuntaa koulutustarjontaansa samoihin painopistealoihin, joihin alueella panostetaan alueen kehittämiseksi työvoima- ja elinkeinopolitiikassa.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto järjestää ammatillista peruskoulutusta 24 ammatilliseen perustutkintoon, ammattistarttikoulutusta, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä erityisopetuksena järjestettävää valmentavaa ja ohjaavaa koulutusta. Aikuiskoulutuksen tarjonnassa on edellä mainittujen ammatillisten perustutkintojen lisäksi 32 ammattitutkintoa ja 8 erikoisammattitutkintoa. Yhteistyöverkostomme mahdollistaa yli 100 erilaisen ammatillisen tutkinnon tarjonnan. Oppisopimuskoulutuksena voidaan järjestää myös sellaisia tutkintoja ja koulutusta, jotka eivät ole Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston koulutustarjonnassa.

Kuntayhtymän hallinto

Koulutuskuntayhtymän ja Ekamin omistajina ovat seudun viisi kuntaa, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Koulutuskuntayhtymän toiminta on alkanut vuonna 2006. Kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa käyttää kuntien valitsema yhtymäkokous. Toimeenpanovaltaa käyttää yhtymähallitus, jossa on kymmenen jäsentä. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii Pekka Mättö Kotkasta ja yhtymäkokouksen puheenjohtajana Ville Virtanen Haminasta. Koulutuskuntayhtymän johtajana ja ammattiopiston rehtorina toimii Sami Tikkanen.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston talousarvion vuonna 2015 on 35,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän henkilöstömäärä on 400, joista opetus- ja työpajatoiminnan henkilöstöä on 350. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston hallinnollinen keskus on Kotkassa Kotekolla.

Ekamin strategia 2016 - 2017

Toiminta-ajatus

Kehitämme ammattiosaamista ja työelämätaitoja sekä toimimme alueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Arvot

Olemme asiakasta varten, toimimme vastuullisesti ja onnistumme yhdessä

Visio 2020

Ekami on tunnettu yksilöllisestä oppimisesta, laadukkaasta koulutustarjonnasta, korkeasta tuloksellisuudesta, kehittämisaktiivisuudestaan sekä tiiviistä yhteistyöstä työyhteisöjen kanssa.

Kriittiset menestystekijät ja kärkihankkeet

Osaavaa työvoimaa, tyytyväisiä asiakkaita:

 • Koulutusten suunnittelu yhdessä työelämän kanssa
 • Koulutuksen järjestäminen osaamisperusteiseksi ja yksilölliseksi
 • Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen
 • Kumppanuudet työyhteisöjen kanssa
 • Kansainvälisyysosaamisen vahvistaminen

Tehokkaat toimintatavat ja korkea vaikuttavuus

 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen
 • Keskeyttämisen ehkäisy ja läpäisyn parantaminen
 • Prosessien uudistaminen ja digitaalisuus
 • Verkostojen hyödyntäminen
 • Tilojen tehostaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen
 • Yrittäjyyden edistäminen

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja valmentaminen muutokseen
 • Yhdessä tekemisen kulttuurin ja työhyvinvoinnin edistäminen
 • Valmentava johtaminen

Kestävä ja vakaa talous

 • Ennakointi, suunnitelmallisuus ja toiminnan seuranta
 • Koulutusliiketoiminnan kasvattaminen (Oy)
 • Hankerahoituksen hyödyntäminen muutoksessa
 • Toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyö

Ekami ja Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä tunnuslukuina (2015)

 • toimintatuotot: 35,1 milj. euroa
 • toimintakulut: 32,5 milj. euroa
 • toimintakate: 2,57 milj. euroa
 • vuosikate: 2,36 milj. euroa
 • tulos: 0,5 milj. euroa
 • omavaraisuusaste: 65,2%
 • henkilöstö: 400
 • Henkilöstön työtyytyväisyys (TOB): 3,52 (1-5)
 • opiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa: 2340 (painotettu ka)
 • opiskelijoita aikuiskoulutuksessa: 4871
 • oppisopimusopiskelijoita: 557
 • Nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön asiakkaat: 912