Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Asentaja

Opiskele teknologiateollisuusalan ammattilaiseksi

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, asentaja

Valmistustekniikan osaamisala antaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisissa metallialan ammateissa, jotka tarjoavat mahdollisuuden pitkälle vietyyn erikoistumiseen. Metallialan ammattilaiselta edellytetään teknistä osaamista, ammatillista tiedonhallintaa, monitaitoisuutta ja työhön sitoutumista. Tietokoneohjatut työasemat ja joustavat valmistusjärjestelmät ovat osa konepajojen arkipäivää, joiden käyttäjien tulee hallita myös tietotekniikka.

Koneenasentajakoulutusta järjestetään Malmingin kampuksella.

Koneenasentaja on teollisuudessa yleinen yhdistelmäammatti, johon kuuluu erilaisia asentajan työtehtäviä mm. koneenasennuksen, pneumatiikan ja hydrauliikan osa-alueilta. Työ edellyttää asennustöissä käytettävien työkalujen ja materiaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemista sekä tietoa siitä, miten olosuhteet vaikuttavat koneita ja laitteita asennettaessa sekä suuria kappaleita käsiteltäessä. Lisäksi tarvitaan piirustustenlukutaitoa, työvälineiden ja erilaisten liitosmenetelmien ja mittalaitteiden hallintaa sekä kykyä soveltaa matematiikan ja fysiikan perustietoja. Koneenasentajan työssä tarvitaan myös yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta työn laadusta ja työturvallisuudesta. Työ vaatii sopeutumista vaihteleviin työtehtäviin ja edellyttää usein matkustamista asennuskohteisiin, myös ulkomaille. 

Mitä opiskelet?

Koulutuksen aikana opitaan ammatin perustaitoja, joita ovat koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito. Koneenasentajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (Asennuksen ja automaation perustyöt, Koneistuksen perustyöt, Levytöiden ja hitsauksen perustyöt ja Levy- ja hitsaustyöt), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (mm. Koneenasennus, Kunnossapito, Koneautomaation-, Hydrauliikan- ja Pneumatiikanasennukset), yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Koulutusta annetaan nykyaikaisissa tiloissa ja samoilla koneilla ja työvälineillä, joita käytetään myös työelämässä. Opinnot sisältävät myös työssäoppimista.

Linkki tutkinnon perusteisiin (Oph)

Missä työskentelet?

Valmistuttuaan koneenasentaja voi työskennellä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten konepajoilla, telakoilla, korjaamoilla, verstailla ja tehtailla. Koneenasentaja voi työelämässä erikoistua erityistä tarkkuutta vaativien konejärjestelmien kokoonpanoon tai kunnossapidon ammattilaiseksi omien taipumustensa mukaisesti ja työskennellä myös muilla aloilla kuten rakennusteollisuudessa.

Haku

Hakeminen koulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jatko-opinnot

Jatko-opintoja varten voit suorittaa yhtäaikaisesti lukio-opintoja.
Jatkokoulutuspaikkoja ovat:

  • ammatilliset kurssit ja ammattitutkinnot
  • ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
  • teollisuusoppilaitokset
  • ammattikorkeakoulut
  • tiedekorkeakoulut ja yliopistot

Opiskelet Ekamin ajanmukaisissa tiloissa, joissa opetuskalusto vastaa teollisuuden tarpeita.

Tervetuloa opiskelemaan metallialalle!
Opiskele metallista itsellesi varma ja haastava työpaikka!

Lisätietoja:

Atte Kotilainen

 

 

 

Ajankohtaista

 
Kone- ja metallialan perustutkinto muuttuu 1.8.2017, kun uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan. Tämän myötä tutkinnosta tulee kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Jo sisällä olevat opiskelijat ja ennen 1.8.2017 tutkintoon hakeneet opiskelijat suorittavat tutkinnon nykyisten tutkinnon perusteiden mukaan.