Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Automaatioasentaja

Opiskele sähköalan ammattilaiseksi

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalan suuntautumisvaihtoehdon suorittanut automaatioasentaja osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja - säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle valmiudet toimia monissa automaatioalan ammateissa.

Automaatiotekniikan tutkinto antaa myös erittäin hyvän pohjan työskennellä teollisuudessa esim. prosessinhoitajana.

 

Mitä opiskelet?

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset
 • Kappaletavara-automaatio
 • Prosessiautomaatio
 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät

Linkki tutkinnon perusteisiin (Oph)

Missä työskentelet?

Työpaikkoja tarjoavat prosessilaitokset, kiinteistöautomaatioliikkeet, energia-laitokset ja automaatioteollisuus ja suuret teollisuuslaitokset. Ala on haastava ja mielenkiintoinen sekä se tarjoaa mahdollisuuden erikoistua erilaisiin tehtäviin oman kiinnostuksen mukaisesti.

Jatkokoulutuspaikkoja ovat:

 • ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
 • työelämän ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot
 • teollisuuslaitosten oppilaitokset
 • ammattikorkeakoulut
 • yliopistot
 • lukuisa määrä erilaisia ammatillisia koulutuksia

Käy tutustumassa sähköalaan www.sahkoala.fi  ja www.tukes.fi

Haku

Hakeminen koulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Lisätietoja:

Teemu Kuisma