Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Koneistaja

Opiskele teknologiateollisuusalan ammattilaiseksi

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, koneistaja

Valmistustekniikan osaamisala antaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisissa metallialan ammateissa, jotka tarjoavat mahdollisuuden pitkälle vietyyn erikoistumiseen. Metallialan ammattilaiselta edellytetään teknistä osaamista, ammatillista tiedonhallintaa, monitaitoisuutta ja työhön sitoutumista. Tietokoneohjatut työasemat ja joustavat valmistusjärjestelmät ovat osa konepajojen arkipäivää, joiden käyttäjien tulee hallita myös tietotekniikka.

Koneistajakoulutusta järjestetään Malmingin kampuksella.

Koneistaja on metalliteollisuudessa yleinen ammatti, johon kuuluu erilaisia työstökoneiden hallintaan liittyviä työtehtäviä. Työ edellyttää koneistettavien materiaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemista sekä tietoa siitä, miten materiaalit käyttäytyvät niitä sorvattaessa, jyrsittäessä, hionnassa ja viimeisteltäessä. Lisäksi tarvitaan piirustustenlukutaitoa, työvälineiden ja erilaisten työstömenetelmien ja -koneiden hallintaa sekä kykyä soveltaa matematiikan ja fysiikan perustietoja. Koneistajan työssä tarvitaan myös yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta työn laadusta ja työturvallisuudesta. Työ vaatii sopeutumista vaihteleviin työtehtäviin, tarkkuutta ja edellyttää hyvää näköä.

Mitä opiskelet?

Koulutuksen aikana opitaan ammatin perustaitoja, joita ovat koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito. Koneistajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (Asennuksen ja automaation perustyöt, Koneistuksen perustyöt, Levytöiden ja hitsauksen perustyöt ja Levy- ja hitsaustyöt), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (mm. Manuaalikoneistus, CNC-sorvaus ja CNC-jyrsintä), yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Koulutusta annetaan nykyaikaisissa tiloissa ja samoilla koneilla ja työvälineillä, joita käytetään myös työelämässä. Opinnot sisältävät myös työssäoppimista.

Linkki tutkinnon perusteisiin (Oph)

Missä työskentelet?

Valmistuttuaan koneistaja voi työskennellä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten konepajoilla, korjaamoilla, verstailla ja tehtailla. Koneistaja voi työelämässä erikoistua erilaisten vaativien koneistusmenetelmien ja työasemien käyttäjäksi.

Haku

Hakeminen koulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Jatko-opinnot

Jatko-opintoja varten voi suorittaa yhtäaikaisesti lukio-opintoja joko koko lukion (45 kurssia) tai valinnan mukaan osan kursseista.
Jatkokoulutuspaikkoja ovat:

  • ammatilliset kurssit ja ammattitutkinnot
  • ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
  • teollisuusoppilaitokset
  • ammattikorkeakoulut
  • tiedekorkeakoulut ja yliopistot

Koulutus tapahtuu ajanmukaisissa tiloissa, joissa opetuskalusto vastaa teollisuuden tarpeita.

Tervetuloa opiskelemaan metallialalle!
Opiskele metallista itsellesi varma ja haastava työpaikka!

Lisätietoja:

Atte Kotilainen

Ajankohtaista

 
Kone- ja metallialan perustutkinto muuttuu 1.8.2017, kun uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan. Tämän myötä tutkinnosta tulee kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Jo sisällä olevat opiskelijat ja ennen 1.8.2017 tutkintoon hakeneet opiskelijat suorittavat tutkinnon nykyisten tutkinnon perusteiden mukaan.