Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Levyseppähitsaaja

Opiskele teknologiateollisuusalan ammattilaiseksi

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja

Valmistustekniikan osaamisala antaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisissa metallialan ammateissa, jotka tarjoavat mahdollisuuden pitkälle vietyyn erikoistumiseen. Metallialan ammattilaiselta edellytetään teknistä osaamista, ammatillista tiedonhallintaa, monitaitoisuutta ja työhön sitoutumista. Tietokoneohjatut työasemat ja joustavat valmistusjärjestelmät ovat osa konepajojen arkipäivää, joiden käyttäjien tulee hallita myös tietotekniikka.

Levyseppähitsaajan koulutusta järjestetään Malmingin kampuksella.

Levyseppähitsaaja on metalliteollisuudessa yleinen yhdistelmäammatti, johon kuuluu sekä levysepän että hitsaajan työtehtäviä. Työ edellyttää levytöissä käytettävien materiaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemista sekä tietoa siitä, miten materiaalit käyttäytyvät niitä leikattaessa, muovattaessa, hitsattaessa ja lämpökäsiteltäessä. Lisäksi tarvitaan piirustustenlukutaitoa, työvälineiden ja erilaisten levyjen käsittely- ja liitosmenetelmien ja -koneiden hallintaa sekä kykyä soveltaa matematiikan ja fysiikan perustietoja. Levyseppähitsaajan työssä tarvitaan myös yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta työn laadusta ja työturvallisuudesta. Työ vaatii sopeutumista vaihteleviin työtehtäviin ja edellyttää hyvää näköä. 

Mitä opiskelet?

Koulutuksen aikana opitaan ammatin perustaitoja, joita ovat koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito. Levyseppähitsaajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (Asennuksen ja automaation perustyöt, Koneistuksen perustyöt, Levytöiden ja hitsauksen perustyöt ja Levy- ja hitsaustyöt), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (mm. Hitsaus, IW-hitsaus, Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus, Levy- ja teräsrakennetyöt, Ohutlevytyöt), yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Koulutusta annetaan nykyaikaisissa tiloissa ja samoilla koneilla ja työvälineillä, joita käytetään myös työelämässä. Opinnot sisältävät myös työssäoppimista.

Linkki tutkinnon perusteisiin (OPH)

Missä työskentelet?

Valmistuttuaan levyseppähitsaaja voi työskennellä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten konepajoilla, telakoilla, korjaamoilla, verstailla ja tehtailla. Levyseppähitsaaja voi työelämässä erikoistua levysepäksi tai hitsaajaksi omien taipumustensa mukaisesti ja työskennellä myös muilla aloilla kuten rakennusteollisuudessa.

Haku

Hakeminen koulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Jatko-opinnot

Jatko-opintoja varten voi suorittaa yhtäaikaisesti lukio-opintoja joko koko lukion (45 kurssia) tai valinnan mukaan osan kursseista.

Jatkokoulutuspaikkoja ovat:

  • ammatilliset kurssit ja ammattitutkinnot
  • ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
  • tiedekorkeakoulut ja yliopistot.

Koulutus tapahtuu ajanmukaisissa tiloissa, joissa opetuskalusto vastaa teollisuuden tarpeita.

Tervetuloa opiskelemaan metallialalle!

Opiskele metallista itsellesi varma ja haastava työpaikka!

Lisätietoja

Atte Kotilainen

Ajankohtaista

 
Kone- ja metallialan perustutkinto muuttuu 1.8.2017, kun uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan. Tämän myötä tutkinnosta tulee kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Jo sisällä olevat opiskelijat ja ennen 1.8.2017 tutkintoon hakeneet opiskelijat suorittavat tutkinnon nykyisten tutkinnon perusteiden mukaan.