Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Putkiasentaja

Opiskele putkiurakoinnin ja saneerauksen ammattilaiseksi

Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja

Yleistä LVI-alasta

LVI on toimiala, jolle työtä tarjoavat LVI-alan yritykset, rakennustyömaat. teollisuuslaitosten korjauspajat, metalli ja rakennusalan pk-yritykset, telakat, valtion ja kuntien vesilaitokset ja kiinteistönhuoltoyhtiöt.

Putkiasentajana työsi on itsenäistä ja vaihtelevaa; asennus-, korjaus-, säätö- ja huoltotyötä rakennustyömailla, teollisuudessa, suurkiinteistöissä ja yksityiskodeissa. Putkiasentajalta odotetaan ihmissuhdetaitoja, kädentaitoja, tietoteknistä osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisyyttä. Alan töissä korostuvat tiimityöskentely ja palveluhalukkuus sekä työhön sitoutuminen.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. putkiasentaja ja prosessiputkiasenta.

Opiskelet Ekamin tiloissa Kotekon kampuksella, joissa opetuskaluston ajanmukaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Koulun omilla rakennustyömailla rakennettaviin taloihin putkiasennuksen opiskelijat tekevät vesi-, viemäröinti-, lämpö- ja ilmastointityöt. Osan opinnoista suoritat työssaoppimalla LVI-alan yrityksissä.

Sinulla on halutessasi mahdollisuus erikoistua johonkin seuraavista koulutuksen osa-alueista: lämmitystekniikan laitteet ja asennus, vesi- ja viemäritekniikka .

Mitä opiskelet?

 • Talotekniikan perustaidot
 • LV-asennustyöt
 • Hitsaustekniikka
 • Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka
 • Kaukolämpö ja kaukolämpölaitteet
 • LVI-saneeraus
 • LV-teknisten laitteiden huolto

Linkki tutkinnon perusteisiin (Oph)

Missä työskentelet?

 • Rakennusteollisuus
 • Metallialan yritykset
 • Telakat
 • Prosessiteollisuus
 • LVI-alan yritykset

Putkiasentajan koulutusohjelma antaa opiskelijoille valmiudet toimia alan ammattitehtävissä.

Haku

Hakeminen koulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Jatko-opinnot

Jatko-opintoja varten voit suorittaa lukio-opintoja. Jatkokoulutuspaikkoja ovat ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammattikorkeakoulut, tiedekorkeakoulut ja yliopistot sekä lukuisat ammatilliset kurssit.

TERVETULOA PUTKEEN!

Lisätietoja:

Tiimipäällikkö Juha Attenberg