Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Sähköasentaja

Opiskele sähköalan ammattilaiseksi, sähköasentajaksi

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalan suorittanut sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät.

Sähköasentaja kohtaa työssään asiakkaita sekä muiden ammattialojen edustajia, joten häneltä edellytetään sujuvuutta ja yhteistyökykyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. alan ammattilaiselle on välttämätöntä työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatioalan tehtävissä.

Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutus antaa opiskelijoille hyvät valmiudet itsensä ja ammattitaitonsa edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen.

Sähköasentajan koulutusta järjestetään sekä Kotekon että Haminan kampuksilla.

Mitä opiskelet?

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset
 • Sähkö- ja energiatekniikka
 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
 • Sähköverkostoasennukset

Linkki tutkinnon perusteisiin (Oph)

Missä työskentelet?

 • Asennusliikkeet
 • Kodinkone- tai huoltoliikkeessä
 • Teollisuudessa
 • Sähkölaitoksessa
 • Sähkötukkuliikkeessä

Haku

Hakeminen koulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Jatko-opinnot:

 • Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
 • Työelämän ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yliopistot
 • Lukuisa määrä erilaisia ammatillisia koulutuksia

Käy tutustumassa sähköalaan www.sahkoala.fi ja www.tukes.fi.

Lisätietoja:

Teemu Kuisma