Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Sähkö ja prosessi

Opiskele sähkö-, automaatio-, ICT- ja prosessialan ammattilaiseksi

Useimmat nykyaikaisessa yhteiskunnassa käytettävät laitteet ja järjestelmät perustuvat joko kokonaan tai osittain sähkö- ja tietotekniikkaan. Sähköenergian tuotanto, siirto ja jakelu, automaatio- ja prosessiteollisuus, tietojenhallinta ja tiedonsiirto perustuvat sähkö- ja tietotekniikan sovelluksiin. Sähköenergian häiriötön jakelu sekä häiriötön tietoliikenne ovat perusedellytyksiä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimivuudelle ja turvallisuudelle.

Alalle tarvitaan erilaisia ammattilaisia sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, rakennusten sähköistyksen toteuttamiseen, huoltamiseen ja korjaamiseen sekä automaatio- ja prosessiteollisuuden sekä tieto- ja tietoliikennejärjestelmien ja laitteiden rakentamis-, ohjaus- ja kunnossapitotehtäviin. Alan jatkuvasti uudistuva teknologia edellyttää syvällisiä ja laaja- alaisia sähkö-, automaatio- ja tietotekniikan perustietoja ja -taitoja. Nämä luovat perustan jatkuvalle alan teknologiakehityksen seuraamiselle ja oppimiselle. Täydennettävän tekniikan osaamisen lisäksi tarvitaan yhteistyötaitoja sekä kommunikaatio- ja viestintätaitoja.

Koulutukset aikuisille:

Perustutkinnot

Automaatioasentaja (sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto)
Sähköasentaja (sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto)
Prosessinhoitaja (prosessiteollisuuden perustutkinto)

Ammattitutkinnot

Automaatioasentajan ammattitutkinto
Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
Sähköasentajan ammattitutkinto
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

Sähköalan alkavat koulutukset löydät viereisestä Koulutuskalenterista, ja kaikki alkavat aikuiskoulutukset tästä.

Lisätietoja sähkö-, automaatio-, ICT- ja prosessialan koulutuksista:

Markku Sandström
Kirsi Hovikorpi