Kymenlaaksolaisella merenkulkualan koulutuksella on pitkät perinteet. Ekami järjestää edelleen monipuolista merenkulkualan koulutusta sekä kansi- että konepuolella. Merenkulku palvelee pääasiallisesti Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia ja matkustajaliikennettä sekä kotimaassa että Itämeren alueella. Poikkeukselliset työajat ja vaihtelevat työtehtävät tekevät merenkulkualasta erityislaatuisen.

Myös satama-alan työtehtävät voivat olla hyvin vaihtelevia. Koulutus tapahtuu pääosin työelämän palveluksessa ja antaa sinulle valmiudet työskennellä satamissa lastinkäsittelyalan eri tehtävissä.

Tietoja aloista

  • Ammattinimikkeitä opintojen jälkeen ovat esimerkiksi vahtiperämies, lähiliikenteen päällikkö, koneenhoitaja, matruusi, ahtaaja
  • Työtehtäviä merenkulkualalla ovat esimerkiksi erikokoisten alusten navigointiin, huoltoon ja kunnossapitoon sekä koneistonhuoltoon liittyvät tehtävät.
  • Työtehtäviä satama-alalla ovat esimerkiksi koneenkuljettaja ja nosturinkuljettaja.
  • Työympäristö on kansainvälinen. Merenkulkualalla työ on jaksotyötä, esimerkiksi neljä viikkoa töitä ja neljä viikkoa vapaata. Satama-alalla työ on useimmiten vuorotyötä.

Opintojen sisältö

  • Ennen opintojen alkamista teet yhdessä opettajiesi kanssa suunnitelman siitä, mitä opiskelet ja millä tavalla. Opintojen kesto riippuu suunnitelmastasi sekä aikaisemmasta osaamisestasi.
  • Merenkulkualan perustutkinnossa vahtiperämiehen ja vahtikonemestarin osaamisalat sisältävät 360 päivää ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan pääosin kauppa-aluksilla.
  • Tarkempia tietoja opintojen sisällöistä löydät koulutusvaihtoehtojen alta.

Koulutusvaihtoehtojamme

Hakeminen

Lisätietoja

Merenkulkuala: tiimipäällikkö Minna Markkanen
Satama-ala: kouluttaja Simo Knutas
 
Opintosihteeri Niina Kärkkäinen
Opinto-ohjaaja Marketta Stauffer