Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Ammattiosaajan työkykypassi

Työkykypassi

Pidä entistä parempaa huolta itsestäsi ja jaksamisestasi!

Työelämässä jaksaa paremmin, kun panostaa omaan hyvinvointiin jo opiskeluaikana ja sen jälkeen. Työkykypassin suorittaminen näyttää myös työnantajalle, että olet kiinnostunut huolehtimaan itsestäsi. Suorita siis ammattiosaajan työkykypassi!

Mikä on ammattiosaajan työkykypassi?

 • Työkykypassi on osoitus opiskelijan fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä,
 • terveysosaamisesta sekä
 • aktiivisuudesta ja harrastuneisuudesta.

Työkykypassin avulla

 • motivoidaan terveysliikuntaan sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon
 • tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä
 • aktivoidaan osallistumaan
 • tuetaan itsenäistä ja ryhmässä toimimista

Työkykypassin suorittaminen

 • Suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen aikana
 • Suorituksia kerätään pakollisista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä vapaa-ajan harrastustoiminnasta
 • Osa-alueita voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa
 • Suorittaminen on opiskelijoille vapaaehtoista
 • Suorittaminen on mahdollista myös urheilijakoulutuksessa mukana olevalle opiskelijalle

Ammattiosaajan työkykypassi on 9 osaamispisteen opintokokonaisuus, joka muodostuu viidestä työkyvyn ja -hyvinvoinnin osa-alueesta:

 1. ammatin työkykyvalmiudet 2 osp
 2. työkykyä edistävä liikunta 2 osp
 3. terveysosaaminen 2 osp
 4. harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 1 osp
 5. työkykyvalmiuksien vahvistaminen 2 osp

Arviointi ja todistus

 • Opiskelijan suoritukset arvioidaan kunkin osa-alueen osaamistavoitteiden mukaisesti.
 • Osaamista arvioidaan myös työelämäjaksoilla.
 • Työkykypassikokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa.
 • Työkykypassin suorittaminen merkitään tutkintotodistukseen ja opiskelijalle annetaan erillinen todistus kokonaisuuden suorittamisesta.
 • Todistuksesta on hyötyä työnhakutilanteessa!