Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Thomas-analyysi

  • Oletko rekrytoimassa henkilöstöä?
  • Haluatko tehostaa henkilöstöjohtamista?
  • Haluatko kehittää tiimitoimintaa?

Henkilökohtaisen profiilin analyysi HPA auttaa objektiivisesti ja tarkasti selvittämään arvioitavan henkilön toimintatyyliä työssään. Analyysi kertoo henkilön vahvuuksista, rajoitteista, motivaatiotekijöistä, oma-aloitteisuudesta, kommunikointityylistä, kehittymismahdollisuuksista ja käyttäytymisestä painetilanteessa. Analyysi auttaa oman työtyylin kehittämisessä sekä erilaisten työskentelytapojen ymmärtämisessä ja huomioimisessa. Henkilökohtaisen profiilin analyysiin voidaan liittää seuraavat analyysit:

Ryhmäanalyysi
Ryhmäanalyysi kuvaa ryhmän tavan toimia, ryhmän suhtautumisen muutoksiin, ryhmän vetäjän suositeltavat ominaisuudet ja ryhmän hyödyn organisaatiolle. Se kuvaa myös jokaisen ryhmän jäsenen panoksen ryhmän toimintaan.

Myyntiominaisuuksien analyysi
Myyntiominaisuuksien analyysi auttaa selvittämään arvioitavan henkilön käyttäytymistä myyjänä. Teemoina ovat keskustelun avaaminen ja kommunikointi, asiakaspalvelu, tuote-esittely, hallintotehtävät, kaupan päättäminen ja kehittymispotentiaali.

Johtamisominaisuuksien analyysi
Johtamisominaisuuksien analyysi auttaa selvittämään arvioitavan henkilön käyttäytymistä esimiehenä ja johtajana. Teemoina ovat johtaminen, motivointi, päätöksenteko, suunnittelu ja ongelmanratkaisu, kommunikaatio, hallinto, muiden kehittäminen ja kehittymispotentiaali.

Työhönsuuntautumisen analyysi
Työhönsuuntautumisvaihtoehtojen analyysi kertoo arvioitavalle henkilölle soveltuvista aloista ja työtehtävistä. Teemoina ovat motivaatio, työn painotus ja suuntaviivoja uralle.

Kysy lisää: 
Suvi Anttila, +358 400 209 961

Pyydä ryhmätarjous: 
Liisa Avelin, +358 40 704 4454