Autoalan ammattilaiseksi oppisopimuksella

Autoalan ammattitutkinto on tarkoitettu autoalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan nopeasti kehittyvästä ajoneuvotekniikasta perehtyen nykyaikaisiin mittausmenetelmiin ja -välineisiin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut pystyy kehittämään työpaikkansa toimintaa muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Opiskelu suoritetaan oppisopimuksella, joten opiskelu on maksutonta.

 

Opiskelun ajankohta: 1.3.2022 – 1.3.2024

Ilmoittautuminen: 31.1.2022 mennessä

Paikka: Kadettikoulunkatu 18, Hamina

Opintojen sisältö

Autoalan ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa laajan valmiuden kehittää omaa osaamistasi autotekniikassa. Tavoitteena on saada tietotaitotasosi vastaamaan nykypäivän autotekniikan vaatimuksia eri järjestelmien osalta, jolloin vianhaku on loogista ja tehokasta eri mittalaitteilla. Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin vianhaun kannalta:

 • Perussähkö
 • Mittaustekniikka
 • Tunnistimet ja toimilaitteet
 • Bensiini- ja dieselmoottoreiden ohjausjärjestelmät
 • EOBD
 • Väyläjärjestelmät
 • Itsediagnostiikka
 • Lämmönhallinta
 • Korin sähköjärjestelmät
 • Ajodynamiikka
 • Hybridi- ja sähköautotekniikka

 

Koulutuksessa suoritettavat pätevyydet:

 • Ilmastointi
 • SFS 6002

 

Pääsyvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena on autoalan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot, jotka ovat kertyneet esimerkiksi alan työkokemuksen kautta. Lisäksi opiskelijaksi aikovalla tulee olla työpaikka tai tiedossa työpaikka, jossa työssä oppiminen on mahdollista. Koulutus suoritetaan oppisopimuksella.

 

Opintojen toteutus ja kesto

Ajoneuvoalan ammattitutkintoon valmistava koulutus on monimuoto-opiskelua ja soveltuu erinomaisesti työn ohessa opiskeltavaksi. Lähipäiviä täydentää etäopiskelu verkossa sekä työssä oppiminen.

 • Lähijakson asiat opiskelet verkossa. Materiaali on verkossa etukäteen ja lähipäivinä keskitytään käytännön harjoituksiin.
 • Lähijaksot 1-2 kuukauden välein, painottuvat käytännön harjoituksiin.
 • Lähijakson jälkeen palaat verkkoon, jossa suoritettavilla kokeilla varmistetaan asian oppiminen.

 

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Käytännössä koulutusaika tulee olemaan kaksi vuotta. Mahdollinen aiempi oppisopimustutkinto ei ole este koulutukseen pääsylle. Mikäli olet kuitenkin paraikaa jossain oppisopimuskoulutuksessa, tulee se käydä ensin loppuun ja aloittaa tämä tutkinto vasta sen jälkeen.

Opiskelu suoritetaan oppisopimuksella, joten opiskelu on maksutonta.

 

Ota yhteyttä:

Yrityspalvelut, Lehmustie 4 C, 48100 Kotka
Sari Pietiläinen, p. +35840 526 5683, sari.pietilainen(a)ekami.fi
Mika Urpalainen, p. +35844 554 4300, mika.urpalainen(a)ekami.fi

 

Ota yhteyttä:

Yrityspalvelut, Lehmustie 4 C, 48100 Kotka

Sari Pietiläinen, p. +35840 526 5683, sari.pietilainen(a)ekami.fi

Mika Urpalainen, p. +35844 554 4300, mika.urpalainen(a)ekami.fi

Jaa