Ammatillinen koulutus uudistui - yritysyhteistyö tiivistyy

Ti 30.01.2018 15:30

Millä tavalla opiskelija voi suorittaa opintoja työelämässä? Millaisia vaihtoehtoja yrityksellä on henkilöstön kouluttamiseen? Miten työnantaja voi hyötyä opiskelijan kouluttamisesta?

Ammatillinen koulutus uudistui vuoden alussa. Uudistukset vaikuttavat paitsi oppilaitoksen ja opiskelijan arkeen myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja työnantajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Muun muassa näiden kiinnostavien aiheiden äärelle kutsuimme yrittäjiä, työnantajia ja asiantuntijoita kuulemaan ja keskustelemaan uusista yhteistyön tavoista ja mahdollisuuksista brunssin äärellä 30.1.2018 Malmingin kampuksella.

Sami Tikkanen toivotti runsaan osallistujajoukon tervetulleeksi

- Joustavuus sekä opintojen suorittamisessa että yhteistyön tavoissa on vahvistunut. Uudistusten myötä pystymme nyt entistä nopeammin reagoimaan työelämän tarpeisiin, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän johtaja ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston rehtori Sami Tikkanen kertoi tilaisuuden aluksi.

- Työelämän todellisuus on muuttunut, joten koulutuksenkin on muututtava. Työelämän osaamistarpeet ovat yrityskohtaisia, jolloin koulutukseltakin vaaditaan joustavuutta, Suomen Yrittäjien johtaja Veli-Matti Lamppu jatkoi puheenvuorossaan.

Työpaikalla oppiminen voi jatkossa tapahtua joko koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai näiden yhdistelmällä.

- Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti, tutkinnon osa tai sitä pienempi osakokonaisuus kerrallaan, Ekamin hyvinvointi- ja palvelualojen apulaisrehtori Ulla Jaskari tarkensi puheenvuorossaan.

- Oppisopimus voidaan solmia uusiin ja jo voimassa oleviin työsuhteisiin ja sen kesto määräytyy opintojen tavoitteen mukaan. Oppisopimusopiskelu on palkallista. Jatkossa oppisopimuksen voi solmia lyhyeksikin ajaksi, joten se voi olla vastaus työvoimatarpeeseen esimerkiksi kesäaikoina tai muina sesonkiajankohtina. Oppisopimusjaksolla työnantaja voi tutustua mahdolliseen uuteen työntekijään, perehdyttää häntä ja turvata tulevaisuuden rekrytointeja, Ekamin koulutussuunnittelija Marjut Sakki kertoi.

Hyvä esimerkki joustavasta oppisopimuskoulutuksesta löytyy Kymdata Oy:lta.

- Meille tuli kesätöihin poikkeuksellisen lahjakas 17-vuotias Ekamin datanomiopiskelija. Hänen ja Kymdatan välille syntyi nopeasti yhteinen tahtotila: opiskelijasta kehittyisi CADS-ohjelmistokehityksen huippuammattilainen. Ekamin kanssa alettiin luomaan optimaalista oppisopimusmallia ja koulutussisällöt saatiinkin onnistuneesti vastaamaan tutkinnon vaatimuksiin, toimitusjohtaja Jyrki Metsola iloitsee.

Ekamin opiskelijayhdistys EKI:n sihteeri ja kolmannen vuoden merkonomiopiskelija Roosa Savolainen vetosi työnantajiin, että he kouluttaisivat opiskelijoita tulevaisuudessakin.

- Työpaikalla tapahtuva oppiminen antaa opiskelijalle näyttöä siitä, mitä työelämässä oikeasti tehdään ja vaaditaan. Näin omia opintoja voi suunnata siten, että valmistuttua oma osaaminen vastaa työelämän odotuksia ja meistä tulee parempia ammattilaisia.

 
Marjut Sakki kertasi oppisopimukseen liittyviä uudistuksia Jyrki Metsola kertoi onnistuneesta oppisopimuskoulutuksesta Tilaisuuden juontajana toimi Pyhtään Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Lehtinen  

Jaa

***