Asiakaspalautteilla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä

To 16.05.2019 15:30

Asiakkaamme arvostavat kouluttajiemme ammattitaitoa ja koulutusten käytännönläheisyyttä

Ekami Consulting Oy seuraa opiskelijoidensa tyytyväisyyttä palautekyselyn avulla jatkuvasti. Kyselyn tavoitteena on asiakaskokemuksen mittaaminen ja palvelunlaadun varmistaminen. Asiakaspalautteita kerätään sekä kaikille avoimien, että tilauskoulutusten opiskelijoilta. Jo useana vuotena 98 % kyselyihin vastanneista suosittelisi käymäänsä koulutusta muille, mikä kertoo korkeasta asiakasuskollisuudesta.

Kysely koostuu yhdeksästä numeerisesti arvioitavasta kohdasta kuten kokonaisarvio koulutuksesta, opetusmateriaali ja kouluttajan asiantuntemus. Asiakkaat vastaavat valitsemalla mielestään sopivimman luvun lukujen 1-4 välillä.

Kyselyn lopussa on neljä sanallisesti vastattavaa kysymystä. Avoimiin kysymyksiin saatujen vastausten perusteella asiakkaat arvostavat Ekami Consulting Oy:n kouluttajien ammattitaitoa ja koulutusten käytännönläheisyyttä, koulutuksissa vallitsevaa hyvää ilmapiiriä sekä ryhmäkeskusteluja eri alojen ammattilaisten kanssa.

Mikä oli parasta koulutuksessa? -kysymykseen vastattiin mm. näin: ”Super kouluttaja, hyvät aiheet ja harjoitukset”, ”Hyvä porukka ja mukava fiilis”, ”Uudet mahdollisuudet työelämässä ja yrittämisessä” ja ”Opin paljon uutta.”

Alle olevassa kuvassa kuvataan Ekami Consulting Oy:n koulutusten asiakaspalautteiden keskiarvo tammi-huhtikuussa 2019 asteikolla 1-4.

Jaa

***