Digiaktorit –hankkeen tuella edistysaskel digitaitoihin

Ke 24.02.2021 12:30

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito ja puutteelliset digitaidot voivat johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Korona-pandemian aikana digitaitojen tärkeys korostui vahvasti opiskelussa, etätyössä, viranomaisasioinnissa sekä kaikessa keskinäisessä yhteydenpidossa.

Kun Digiaktorit -hanke alkoi vuoden 2018 alkupuolella, ei osattu edes arvata, miten oikeaan ajankohtaan se tuli. Hankkeen aikana tehdyt digitaitoja vahvistaneet koulutukset, työpajat ja digitutor-toiminta mahdollistivat omalta osaltaan Ekamissa onnistuneen​​​​​​​siirtymisen etäopetukseen ja -valmennukseen keväällä 2020.

 

Hankkeen aikana tuotetut materiaalit ja toimintatavat on koottu visuaaliseksi ThingLink-esitykseksi, johon voit tutustua suoraan tästä tai voit myös klikata Thinglink-kuvan auki selaimessa tästä linkistä: https://www.thinglink.com/scene/1388881750100279297 Vinkki! esityksessä on myös ääni, joten kytke äänet päälle tai kuulokkeet korville.

 

Vertaistuella parannusta digiosaamiseen 

Opiskelijoiden puutteellisten digitaitojen parantaminen oli hankkeen lähtökohtana. Ekamissa ja Rannikkopajoilla ratkaisua tähän haasteeseen haettiin vertaisoppimisesta kehittämällä digitutor-toimintaa. Ammattiopiston puolella digitutoreiksi haki valintaprosessin kautta opiskelijoita työelämäjaksolle tieto- ja viestintätekniikan sekä liiketoiminnan aloilta. He loivat yhdessä ohjaajansa kanssa opiskelijoita hyödyntävää ohjemateriaalia perusdigitaitoihin: opiskelijahallinto-ohjelma, tietokoneen peruskäyttö ja digitaalinen viestintä, perusohjelmistot jne. Samalla kehittyi myös digitutoroinnin 
​​​​​​​prosessi tukipyynnöstä toiminnan kuvaukseen, seurantaan ja asiakaspalautteeseen saakka.

Avaa Digitutoreiden työtila klikkaamalla kuvaa.

 

Rannikkopajoilla oppisopimusopiskelijat ottivat ohjatusti digitutorin roolin toisten perehdyttäjinä, some-kanavien päivittäjinä ja sähköisen työnhaun sparraajina. ATK- ja mediapajan nuoret toimivat myös digitutoreina sekä Rannikkopajoille että ammattioppilaitoksen väelle. Pajan palvelut tuotteistettiin hankkeen aikana.

 

Esimerkkinä digitutoreiden tuki maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Digitutorit osallistuivat myös opettajien perehdytyksiin ja olivat opiskelijoiden tukena oppitunneilla. Koronan aikana digitutorit tukivat opiskelijoita verkon välityksellä. 

Digitutorit loivat itselleen Bitmojit ja tekivät itsestään esittelyvideot, jonka avulla harjoiteltiin oman osaamisen kuvaamista ja työnhakutilanteessa tarvittavia taitoja.

 

Esimerkkinä digitutoreiden toiminnasta on osallistuminen kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden digitukeen. Ekamissa järjestetään aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta, jossa opiskellaan 
​​​​​​​tieto- ja viestintätekniikkaa osana suomen kielen sekä yhteiskuntataitojen kokonaisuuksia. Koulutuksen aikana opiskelijan toimintaa tuetaan digitaalisessa ympäristössä, jotta hän oppii tieto- ja viestintäteknisten laitteiden peruskäyttötaitoja. Yhtenä päämääränä on ammatillisessa koulutuksessa tarvittavien digitaalisten opiskelutaitojen vahvistaminen ja jatko-opiskeluun siirtymisen helpottaminen. Osana Digiaktorit-hanketta saatiin kotoutumiskoulutuksen ryhmiin mukaan digitutoreita opettajien tueksi.

Digitutorit harjoittelivat video-CV:n tekemistä mm. hyödyntäen ilmaista Adobe Spark sovellusta.

 

Digitutoreiden tehtävänä oli opastaa opiskelijoita erilaisten tietoteknisten välineiden ja ohjelmien käytössä. Luokassa he toimivat opettajan apuna ja tukena antaen yksilöllistä ohjausta ja opastusta opiskelijoille. He opastivat tietokoneen käynnistämisessä, 
tietokoneelle ja eri järjestelmiin kirjautumisessa ja salasanojen vaihtamisessa. Opettajan opettaessa ja näyttäessä esimerkkiä tutorit kiersivät opiskelijoiden joukossa pitäen huolen siitä, että jokainen opiskelija pysyi tehtävässä mukana.

Digitutorit innostuivat myös antamaan yksilöohjausta opiskelijoille heidän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Digitutorit saivat opettajilta ja opiskelijoilta erinomaista palautetta. Kokemus oli myös tutoreille opettavainen, sillä he pääsivät tutustumaan monikulttuuriseen ympäristöön ja harjoittelemaan opastamista myös selkokielellä. 

 

Digitutorointia ja osaamisen sanoittamista vahvistetaan jatkossakin 

Hankkeen tuloksena Ekamin oppilaitoksen ja Rannikkopajojen henkilöstön digiosaaminen otti harppauksen eteenpäin.

Digitutorit osallistuivat erilaisiin tapahtumiin ja esittelivät mm. tulevaisuudessa tarvittavia digitaitoja Legorobottien avulla. 

 

Digitutor-toiminta jää elämään Rannikkopajoille oppisopimusopiskelijoiden, atk- ja mediapajan sekä valmentajien toimintana. Rannikkopajoilla keskitytään työnhaun uusiin, sähköisiin menetelmiin ja osaamisen parempaan sanoittamiseen.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston puolella digitutor-toiminta opinnollistetaan osaksi uudistunutta tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelua. 

 

Henkilökunnan digitaidot tähän päivään 

Ilman opettajien ja valmentajien ajantasaisia digitaitoja ei pystytä riittävästi vahvistamaan opiskelijoiden ja pajoilla valmennettavien nuorten digiosaamista. Tämä havaittiin heti hankkeen alkaessa.

Rannikkopajat kokosivat vinkit työnhakuun ThingLink-esitykseksi. Tutustu esitykseen klikkaamalla kuvaa.

 

Rannikkopajoilla tehtiin henkilöstön digiosaamisen kartoitus ja sen pohjalta tutoroinnin ja täsmäkoulutusten avulla parannettiin systemaattisesti koko henkilöstön digiosaamisen tasoa. Oppilaitoksen puolella järjestettiin runsaasti koulutustyöpajoja tietotekniikan peruskäytöstä ja Ekamin virallisesti käyttämistä ohjelmistoista ja sovelluksista, kuten esimerkiksi Office 365, Teams ja Itslearning. 

Koulutukset, työpajat ja tutorointi valmistivat etäopetuksen ja -valmennuksen toteuttamiseen ja hankkeen jatkuessa tammikuun 2021 loppuun se myös tarjosi paljon digitukea etäjakson aikana.

 

Digiaktorit -hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja osatoteuttajana Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Rannikkopajojen lisäksi oli Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao. ESR-hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus. 

Ekamin hanketiimissä toimivat Linda Jaatinen ja Heidi Pakkanen ammattiopiston puolella, Satu Airaksinen, Markku Pihlaja, Jonna Airosto ja Laura Lyytikäinen Rannikkopajoilta. 

Hilkka Huisko, projektivastaava

 

Jaa