Ekami jatkaa etäopetuksessa ja -valmennuksessa 14.2.2021 asti

To 21.01.2021 14:00

Kymenlaakson koronavirustilanne jatkuu leviämisvaiheessa. Koronakoordinaatioryhmä linjasi, että nykyisessä tilanteessa Kymenlaaksossa jatketaan tällä hetkellä käytössä olevilla suosituksilla ja rajoituksilla 14.2.2021 asti. Lisäksi Aluehallintovirastolle annettiin suositus jatkaa leviämisvaiheen rajoitusten mukaista päätöstä tapahtumista ja yleisötilaisuuksista 28.2.2021 asti. AVI valmistelee määräystään annettavaksi ensi viikolla.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami jatkaa etäopetuksessa, -ohjauksessa sekä etävalmennuksessa 14.2.2021 asti.

Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.

Ammatillinen koulutus
Etäopinnot ja välttämätön lähiopetus järjestetään opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin mukaisesti.

Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta ja -ohjausta tarjotaan erityistä ja yksilöllistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Myös opiskelijoiden valmistumisen ja opintojen etenemisen kannalta välttämätön lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan. Lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeita tarkasti noudattaen.

Opintosihteeri- sekä opinto- ja uraohjauspalvelut ja opiskelijahuolto järjestetään opiskelijoille etäpalveluna ja ajanvarauksella.

Opiskelijaruokailu
Kampusten ruokalat pysyvät suljettuina 14.2.2021 asti. Opiskelijoille jaetaan ruokakasseja erillisen ohjeen ja aikataulun mukaisesti.

Työpaikalla oppiminen
Työelämässä oppiminen jatkuu normaalisti työnantajien ohjeiden mukaan. Työpaikalla oppimisen ohjaamisesta vastaava opettaja ja työnantaja arvioivat työpaikalla oppimisen edellytykset ja turvallisuuden.

Rannikkopajat
Rannikkopajojen työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiohjaus, -palvelu ja -valmennus järjestetään maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeet tarkasti noudattaen.

Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy
Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n koulutustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiopetus ja -ohjaus järjestetään maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeet tarkasti noudattaen. Yrityskoulutuksiin liittyvät menettelyt sovitaan tapauskohtaisesti.

Ekamin kampukset
Kaikki kampusten avoimet tilat on suljettu 2.12.2020 alkaen lukuun ottamatta välttämättömien palveluiden ja asioinnin tiloja. Vain välttämättömään koulutukseen, valmennukseen ja toimintaan tarvittavat tilat ovat käytettävissä.

  • Opetusravintola Pooki, Kotekon kahvilamyymälä ja hiusalan palvelupiste ovat suljettuja.
  • Liikuntatilat on suljettu toistaiseksi.
  • Ekamin kampuksilla ja tiloissa tulee käyttää kasvomaskia, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Myös kasvovisiirien käyttö on mahdollista.

Ekamin henkilöstö on siirtynyt etätöiden tekemiseen kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on työn luonteen puolesta mahdollista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina.

Lisätietoja 
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen

Jaa