Ekami jatkaa etäopetuksessa ja -valmennuksessa 28.2.2021 asti

Ke 03.02.2021 13:30

Kymenlaakson koronavirustilanne jatkuu leviämisvaiheessa. Koronakoordinaatioryhmä linjasi, että nykyisessä tilanteessa Kymenlaaksossa jatketaan tällä hetkellä käytössä olevilla suosituksilla ja rajoituksilla 28.2.2021 asti. 

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami jatkaa etäopetuksessa, -ohjauksessa sekä etävalmennuksessa 28.2.2021 asti.

Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.

Ammatillinen koulutus
Etäopinnot ja välttämätön lähiopetus järjestetään opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin mukaisesti.

Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta ja -ohjausta tarjotaan erityistä ja yksilöllistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Myös opiskelijoiden valmistumisen ja opintojen etenemisen kannalta välttämätön lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan. Lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeita tarkasti noudattaen.

Opintosihteeri- sekä opinto- ja uraohjauspalvelut ja opiskelijahuolto järjestetään opiskelijoille etäpalveluna ja ajanvarauksella.

Opiskelijaruokailu
Kampusten ruokalat pysyvät suljettuina 28.2.2021 asti. Opiskelijoille jaetaan ruokakasseja erillisen ohjeen ja aikataulun mukaisesti.

Työpaikalla oppiminen
Työelämässä oppiminen jatkuu normaalisti työnantajien ohjeiden mukaan. Työpaikalla oppimisen ohjaamisesta vastaava opettaja ja työnantaja arvioivat työpaikalla oppimisen edellytykset ja turvallisuuden.

Rannikkopajat
Rannikkopajojen työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Palvelun piirissä on paljon yksilöllistä tukea tarvitsevia asiakkaita, joille välttämätön lähiohjaus ja -valmennus voidaan järjestää. Välttämätön lähiohjaus, -palvelu ja -valmennus järjestetään maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeet tarkasti noudattaen.

Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy
Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n koulutustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiopetus ja -ohjaus järjestetään maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeet tarkasti noudattaen. Yrityskoulutuksiin liittyvät menettelyt sovitaan tapauskohtaisesti.

Ekamin kampukset
Kaikki kampusten avoimet tilat on suljettu 2.12.2020 alkaen lukuun ottamatta välttämättömien palveluiden ja asioinnin tiloja. Vain välttämättömään koulutukseen, valmennukseen ja toimintaan tarvittavat tilat ovat käytettävissä.

  • Opetusravintola Pooki, Kotekon kahvilamyymälä ja hiusalan palvelupiste ovat suljettuja.
  • Liikuntatilat on suljettu toistaiseksi.
  • Ekamin kampuksilla ja tiloissa tulee käyttää kirurgista kertakäyttökasvomaskia, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. 
  • Lähiopetuksessa, -ohjauksessa ja -valmennuksessa tulee käyttää kirurgisia kertakäyttömaskeja. Mikäli maskeja ei lähiopetuksessa käytetä, järjestetään opetus, valmennus ja ohjaus etänä.
  • Lähtökohtaisesti maskien hankintavastuu on opiskelijoilla OKM:n ohjeistuksen mukaisesti.

Ekamin henkilöstö on siirtynyt etätöiden tekemiseen kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on työn luonteen puolesta mahdollista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina.

Lisätietoja 
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen

Jaa