Ekami jatkaa etäopetuksessa ja -valmennuksessa 31.3.2021 asti

Ma 01.03.2021 08:15

Kymenlaakso on 24.2.2021 koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Vaikka tartuntamäärät ovat Kymenlaaksossa laskussa, voi tilanne muuttua nopeasti. Haasteena on herkästi tarttuvan muuntoviruksen leviäminen pääkaupunkiseudulla. Koronakoordinaatioryhmä on linjannut, että nykyisessä tilanteessa Kymenlaaksossa pidetään tämän johdosta nykyiset rajoitukset pysyvät voimassa 31.3.2021 saakka.

Suomen hallitus päätti 25.3.2021 koronaepidemian torjunnan tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimpien rajoitusten käyttöönotosta 8.3-28.3.2021 välillä sekä poikkeusolojen julistamisesta 1.3.2021. Tämän johdosta Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä ja Etelä-Suomen Aluehallintovirasto ovat tarkentaneet aluekohtaisia rajoituksia 8.3-28.3.2021 väliselle ajalle. Toisen asteen koulutus jatkaa etäopetuksessa, mutta välttämätöntä lähiopetusta voidaan järjestää.

Täten Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami jatkaa etäopetuksessa, -ohjauksessa sekä etävalmennuksessa 31.3.2021 asti. Välttämätöntä lähiopetusta voidaan järjestää huomioiden uudet voimassaolevat suositukset.

Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen järjestämistä jatketaan pääsääntöisesti etäopetuksena ja työelämässä oppimisena. Välttämätöntä lähiopetusta sekä näyttöjä voidaan järjestää huomioiden kaikki tartuntariskiä minimoivat ja voimassaolevat terveys- ja turvallisuus- ja hygieniaohjeet.

Etäopinnot, välttämätön lähiopetus sekä työelämässä oppiminen järjestetään opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin mukaisesti. Lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan maksimissaan 6 henkilön ryhmissä.

Opintosihteeri- sekä opinto- ja uraohjauspalvelut ja opiskelijahuolto järjestetään opiskelijoille etäpalveluna ja ajanvarauksella.

Opiskelijaruokailu
Kampusten ruokalat pysyvät suljettuina. Opiskelijoille jaetaan ruokakasseja erillisen ohjeen ja aikataulun mukaisesti.

Työpaikalla oppiminen
Työelämässä oppiminen jatkuu normaalisti työnantajien ohjeiden mukaan. Työpaikalla oppimisen ohjaamisesta vastaava opettaja ja työnantaja arvioivat työpaikalla oppimisen edellytykset ja turvallisuuden.

Rannikkopajat
Rannikkopajojen työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiohjaus, -palvelu ja -valmennus järjestetään maksimissaan 6 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeet tarkasti noudattaen.

Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy
Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n koulutustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiopetus ja -ohjaus järjestetään maksimissaan 6 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeet tarkasti noudattaen. Yrityskoulutuksiin liittyvät menettelyt sovitaan tapauskohtaisesti.

Ekamin kampukset
Kaikki kampusten avoimet tilat on suljettu 2.12.2020 alkaen lukuun ottamatta välttämättömien palveluiden ja asioinnin tiloja. Kampuksilla liikkuminen tapahtuu henkilöstön edustajan johdolla.

  • Opetusravintola Pooki, Kotekon kahvilamyymälä ja hiusalan palvelupiste ovat suljettuja.
  • Liikuntatilat on suljettu toistaiseksi.
  • Ekamin kampuksilla ja tiloissa tulee käyttää kasvomaskia, elleivät terveydelliset syyt sitä estä.

Ekamin henkilöstö toimii etätöissä kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on työn luonteen puolesta mahdollista. Kokoukset ja tapaamiset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina.

Lisätietoja 
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen

Jaa