Ekamille myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti! ISO 9001 -laatusertifikaatti edelleen voimassa.

Ti 25.01.2022 08:00

Kulunut vuosi 2021 päättyi laadunhallinnan osalta iloisiin uutisiin. Ekamille myönnettiin ISO 14001 ympäristösertifikaatti ja päivitettiin ISO 9001 laatusertifikaatti uudelle kolmivuotiskaudelle. Standardien vaatimusten mukaisesti toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, prosessimaiseen toimintamalliin ja toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen.

Laadunhallintamme vahvuuksina Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:n arviointituloksissa nousi esille vahva toiminnan kehittäminen ja ennakoiva muutoksiin valmistautuminen, hyvällä tasolla oleva systemaattinen johtamismalli, toiminnan tulosten läpinäkyvyys. Kiitosta sai myös systemaattinen talouden suunnittelu ja seuranta, hyvin kehittyneet henkilöstötulokset, sairauspoissaolojen pienentyminen ja systemaattinen sisäisten auditointien suunnittelu, toteutus ja tulosten läpikäynti.

Ympäristöasioiden hallinnassa saimme hyvää palautetta systemaattisesta lähestymistavasta ympäristöjärjestelmän rakentamisessa organisaation eri tasoilla, kunnianhimoisesti määritellystä kestävän tulevaisuuden ohjelmasta ja järjestelmällisesti tehdystä ympäristöasioihin liittyvästä toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysistä.  

 

Vastuullinen ja ympäristöä huomioon ottava tapa toimia on jokaisen ekamilaisen työtä ja osa jokapäiväistä arkeamme. Toiminnassamme huomioimme Ekamin kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden periaatteet.

Jaa