Ekamin kiltatoiminnalle tunnustusta

Ke 22.08.2018 15:15

Ekamin kiltakoulutoiminta sai tunnustusta keskiviikkona 22.8.2018, kun Ekamin Datakilta Originalille luovutettiin kiltakoulujen virallinen kilpi ja neljälle Ekamin opettajalle luovutettiin kiltakehittäjämerkit. Kehittäjämerkin saivat Datakillasta Risto Niinisaari ja Jarmo Heinikoski, Kokkikillasta Hanna Arminen ja Tarjoilijakilta Originalista Paula Helakorpi.

- Ekamissa on tehty esimerkillistä kehittäjätyötä. Tämä on ollut mahdollista varmasti siksi, että Ekamin kiltakouluissa on koko koulutusalan tiimi aidosti mukana ja oppilaitoksen johto on koko ajan ollut vahvasti toiminnan takana ja tukena. Ekami voi toimia hyvänä esimerkkinä myös ulkomaisille oppilaitoksille, Kiltakoulut-hankkeen kehittäjä Jari Välkkynen kehuu.

- Voimme omalta osaltamme olla kiitollisia Kiltakoulut-hankkeen tarjoamasta sparrauksesta. Olemme saaneet hyvää ohjausta, ideoita ja vinkkejä toiminnan kehittämiseen, Ekamin rehtori ja koulutuskuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen vastaa.

Datakilta Original vastaanotti virallisen Kiltakoulu-kilven.

Ekamissa toimii tällä hetkellä kolme kiltakoulua: Datakilta Original, Kokkikilta sekä Tarjoilijakilta Original. Kiltakouluissa tavoitteena on rakentaa turvallinen ja digitalisaatiota hyödyntävä oppimisympäristö, jossa virheet ovat sallittuja. Kullekin opiskelijalle rakentuu heti opintojen alusta oma oppimispolku ja oppimisen ratkaisut tehdään kunkin opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Tiimi- ja vertaisoppiminen sekä yhteisöllisyys luovat hyvää yhteishenkeä ja tukevat oppimista. Oikeat asiakastyöt ja yrittäjämäiset toimintatavat kartuttavat pystyvyyden tunnetta. 

Kiltakoulutoiminta kehittyy Ekamissa edelleen. Killat ovat onnistuneet luomaan hyviä yhteistyöverkostoja ja isännöineet tutustumiskäyntejä muista oppilaitoksista.

- Kiltakoulutoiminnassa verkostoituminen korostuu. Aktiiviset verkostot mahdollistavat osaamisen jakamisen, Kiltakoulut-hankkeen projektipäällikkö Anu Konkarikoski toteaa.

Kehittäjämerkit luovutettiin kaikkiaan neljälle Ekamin kiltakoulujen opettajalle.

Jaa

***