Ekamissa arki sujuu poikkeustilanteesta huolimatta – kevään aikana ammattiin valmistuu noin 300

To 16.04.2020 10:00

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä Ekamissa siirryttiin 18.3.2020 etäopetukseen, -valmennukseen sekä -opiskeluun poikkeusolojen alkamisen myötä. Tällä hetkellä yli 2000 opiskelijaa on etäopinnoissa, 900 opiskelijaa on työpaikalla oppimassa ja 300 valmennettavaa työpajoilla sekä Etsivässä nuorisotyössä etä- ja yksilövalmennuksissa.

Suurin osa Ekamin 350 henkilöstöön kuuluvasta on etätöissä. Jokaiselle on löytynyt tarpeellista ja mielekästä työtä, eikä lomautuksille ole ollut tarvetta. Ekami tukee paikallisia yrityksiä mm. aikaistamalla kesän ajaksi suunniteltuja korjaus- ja huoltotöitä. 

Poikkeustilanne ei ole vaikuttanut ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden valmistumiseen. Pääosa opiskelijoista valmistuu oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Toukokuun loppuun mennessä Ekamista on valmistumassa noin 300 opiskelijaa. 

Opiskelijat valmistuvat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin eri tahtiin, joten valmistuvia riittää vuoden jokaiselle kuukaudelle. Perinteinen kevään valmistujaisjuhla on jouduttu kuitenkin perumaan. Tavoitteenamme on järjestää valmistujaisjuhla etänä verkossa perjantaina 29.5.2020 sekä varsinainen juhla elokuussa perjantaina 28.8.2020.

Etäopetukseen siirtyminen tapahtui nopeasti 

Ekamissa henkilöstöä oli valmennettu jo ennakolta etäopetuksen ja -ohjauksen toteuttamiseen. Etäoppimisen sisältöjä ja toteutustapoja oli suunniteltu jo kaikille koulutusaloille. 
 
– Ekamissa lähtötilanne on ollut kaiken kaikkiaan hyvä. Meillä esimerkiksi kaikki yhteiset opinnot olivat jo verkossa, kertoo kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen

Ekamissa otettiin vuosi sitten käyttöön Itslearning-oppimisalusta sekä Office 365 -työskentely-ympäristö. Etenkin Microsoft Teamsin käyttö on lisääntynyt niin opetuksessa kuin henkilöstön sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta uusiin työvälineisiin ja osaamisen kehittäminen jatkuu edelleen. 

Opiskelijoiden etäopiskeluun siirtymistä on seurattu ja kartoitettu kyselyllä kuluvan viikon aikana.

– Olemme kartoittaneet etäopiskeluun siirtymisen onnistumista kyselyllä ja tulokset näyttävät, että olemme onnistuneet hyvin. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja seuraava kysely toteutetaan toukokuussa, sanoo Tikkanen. 

Opiskelijoille ja valmennettaville on tukea tarjolla 

Etäopiskelu on erilaista ja tähän on kiinnitetty huomiota tarjoamalla tukea verkon välityksellä. Opiskelijatoiminnan ohjaaja järjestää opiskelijoille säännöllisesti yhteisöllistä tekemistä verkossa, ja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarjotaan tukea mm. etäkoutsaamojen avulla. Opiskelijoille ja huoltajille on järjestetty etäinfotilaisuudet, joissa on kerrottu Ekamin palveluista poikkeustilanteen aikana.

– Poikkeustilanne vaatii erityistä vastuunottoa ja itseohjautuvuutta niin opiskelijoilta kuin henkilöstöltä, Tikkanen toteaa. 

Rannikkopajojen työpajatoiminta sekä Etsivä nuorisotyö on poikkeustilanteen alkaessa siirtynyt pääasiassa yksilöohjaukseen ja etävalmennukseen, joka verkkopohjaisesti tehtynäkin vahvistaa arjenhallintaa, ammatillisia valmiuksia ja tarjoaa tukea muutoinkin haasteelliseen tilanteeseen. Uusia nuoria otetaan edelleen toimintaan.  

– Nuoret ottavat paljon yhteyttä eri asioissa. Heitä askarruttavat mm. asumiseen liittyvät asiat, opinnot, kesätyöt, työllistyminen ja koko tämänhetkinen tilanne. Etsivän nuorisotyön ja työpajojen valmentajille voi näitä asioita turvallisin mielin purkaa, kertoo työpajajohtaja Virpi Jonsson

Rannikkopajojen yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta Rannikkopajat.fi ja Etsivän nuorisotyön tiedot sivuilta Finders.fi.

 

Lisätietoja 
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen

Jaa

***