Ekamista oppia Tansanian nosturinkuljettajakoulutukseen

Ke 19.09.2018 08:00

Tansanian suurimman kaupungin Dar Es Salaamin satamassa tehdään parhaillaan jätti-investointeja jopa 500 miljoonan dollarin edestä. Investointien tavoitteena on, että satama tulee jatkossa toimimaan Itä-Afrikan pääsatamana.

Jotta tämä toteutuisi, satamaan tarvitaan lisää tehokkuutta ja tehokkuuden parantamiseksi satama tarvitsee lisää nosturinkuljettajia. Nosturinkuljettajia aletaan kouluttaa Dar es Salaam Maritime Institute (DMI) -oppilaitoksessa, mutta koska koulutus on oppilaitokselle uusi, oppilaitoksen edustajat Dr Lucas Pastory Mwisila ja Frank James Somanga ovat olleet kaksi viikkoa Ekamilla hakemassa oppia koulutuksen järjestämisestä. Ekamilla on pitkä kokemus ja vahva ammattitaito nosturinkuljettajien kouluttamisessa.

 

Mwisila ja Somanga ovat kahden viikon aikana päässeet tutustumaan Ekamin nosturinkuljettajakoulutuksen sisältöihin ja toteutukseen. Pääkohdat ovat olleet ajoharjoittelu nosturisimulaattoreilla, ajoharjoittelu Takilan nosturilla, satamavierailut, turvallisuusnäkökohdat suomalaisessa satamassa, satamien työkoneet ja niiden yhteistoiminta, nostoapuvälineet sekä merkinantajat.

Kyseessä on satama-alan ensimmäinen koulutusvientiprojekti. Projekti pitää sisällään myös follow up -jakson, jossa Ekami tukee tansanialaisia oman nosturikoulutuksen järjestämisessä Tansaniassa.

Jaa

***