Kiinnostaako ura ihmisten auttamisen parissa?

Ti 23.03.2021 11:00

Ekamin lähihoitajakoulutus on suunniteltu sosiaali- ja terveysalan tarpeet huomioiden. Lähihoitajakoulutus kestää 2-3 vuotta koulutus- tai työkokemuksesta riippuen. Jokaiselle Ekamin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintoja suoritetaan mahdollisimman monipuolisesti ajanmukaisia välineitä ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Simulaatio-, hoito- ja ergonomialuokissa voi harjoitella lähes aidoissa ympäristöissä ensikosketusta ohjaus-, hoiva- ja hoitotehtäviin. Lähiopetusta ryhmissä tuetaan itsenäisillä verkko-opinnoilla, ja työelämäjaksoilla teoriaa sovelletaan käytäntöön.

Lähihoitaja on todellinen moniosaaja, jonka osaamisalat ovat laajat. Opinnot tarjoavatkin monipuolisen pohjan työllistyä tai jatkokouluttautua terveydenhoitoalalle. Lähihoitajan työ on vaativaa asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään. Työn ytimessä on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Työskentely perustuu laaja-alaisen tiedon lisäksi hyviin vuorovaikutustaitoihin erilaisten ihmisten kanssa. Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, hoivayksikössä tai sairaalassa.

Lue linkistä avautuvasta artikkelista Venla Varman kokemuksista Ekamin lähihoitajaopinnoissa.

Kiinnostaako ura ihmisten auttamisen parissa? Lähihoitajaopinnot antavat pohjan monille vaihtoehdoille - Kymen Sanomat

 

 

 

 

Jaa