Koronavirusepidemian rajoitustoimia puretaan Ekamissa maltillisesti 14.5.2020 alkaen

Ti 05.05.2020 17:00

Valtioneuvosto linjasi 4.5.2020 neuvottelussaan koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Ammatillista koulutusta koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti 14.5.2020 alkaen.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että ammatillisessa koulutuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Koulutuksen järjestäjät päättävät itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään. Kesällä lähiopetus järjestetään väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.

Koronavirusepidemian rajoitustoimia puretaan Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä maltillisesti 14.5.2020 alkaen. Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa jatketaan pääsääntöisesti etäopetusta ja -opiskelua sekä muita poikkeusjärjestelyjä heinäkuun loppuun asti.

Lähiopetusta järjestetään tarvittaessa 14.5.2020 alkaen porrastetusti ja rajoitetusti kokoontumisrajoitukset ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan kuten tähänkin asti.

Myös Rannikkopajoilla jatketaan työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä etävalmennuksena soveltuvin osin. Työ- ja yksilövalmennusta voidaan järjestää 14.5.2020 alkaen porrastetusti ja rajoitetusti kokoontumisrajoitukset ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Ekamin kampukset sekä opiskelijaruokalat pidetään edelleen suljettuina. Etäopetuksessa olevien ateriajakelu päättyy 31.5.2020.

Opiskelijoille järjestetään infotilaisuus opetuksen poikkeusjärjestelyistä verkon kautta torstaina 7.5.2020. Valmistujaiset pidetään samoin verkon välityksellä perjantaina 29.5.2020 valmistuville.

 

Lisätietoja 
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen 

Jaa

***