Koulutustarpeiden ennakointi

To 05.12.2019 10:45

Yksi työn murrosta koskevista suurista keskustelunaiheista myös Kotkan-Haminan seudulla liittyy siihen, miten varmistetaan, että työpaikoilla on käytössä tarvittava osaaminen. On olennaista pohtia, mihin koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä pitäisi keskittyä, kun emme tiedä mitä tulevaisuuden ammatit ovat. Tärkeää olisi myös tietää, miten hyvin oppilaitoksista valmistuvien nuorten ja aikuisten ammattitaito vastaa työelämän odotuksia. Ekami kehittyy aktiivisesti ollakseen seudun työnantajien aiempaakin läheisempi kumppani näissä pohdinnoissa.

Kaikilla työpaikoilla tulisi pohtia, miten toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat osaamiseen. Ennakoinnin tulisi olla paitsi osuvaa myös oikea-aikaista, sillä uuden osaamisen hankkiminen tai kehittäminen ei ole koskaan kovin nopeaa. Hyviä työkaluja osaamisen ennakoinnissa ovat muun muassa koulutussuunnitelmat ja osaamiskartoitukset. Osaamistarpeita ja koulutussuunnitelman tavoitteiden toteutumista tulisi arvioida säännöllisesti esimerkiksi osana kehityskeskusteluja. Ekami on mukana Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakoinnin Etiäinen-hankkeessa, jonka päätavoitteena on monikanavaisen, yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakoinnissa.

Ammattikoulutuksen uudistuksen yksi keskeinen tavoite on toimia ketterämmin muutostilanteissa olevien yritysten osaamisen kehittämisessä. Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus ja osa tutkintoon johtamattomasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta siirtyivät uudistuksessa osaksi ammatillista koulutusta. Esimerkiksi RekryKoulutus on erittäin toimiva, yrityksen tarpeisiin räätälöitävä keino hankkia yritykselle uutta osaamista. Oppisopimuksella on mahdollista löytää oivallisia keinoja tukea nykyisen henkilöstön jatkuvaa oppimista.

Useat alat vaativat jatkuvaa pätevyyden ylläpitämistä. Autamme mielellämme henkilöstön kehittämisessä ja pätevöitymisessä. Katso koulutuskalenterimme tästä tai tilaa oma yrityksellesi räätälöity koulutus tästä.

Jaa

***