Metropolian suuhygienistiopiskelijat jakoivat tietoutta suun terveydestä

Ti 10.12.2019 13:30

Metropolia ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat järjestivät maanantaina 9. joulukuuta Kotekon kampuksen aulassa suun terveyden edistämistapahtuman Terveys alkaa suusta. Tapahtuman järjestelyissä olivat mukana myös Kymsote ja Ekami.

Ohjelmassa oli kaikille kiinnostuneille opastusta suun terveydestä huolehtimisesta, suuhygienisti ammattina -info sekä kotoutumiskoulutuksen opiskelijoille toimintapisteet.

Suun ja hampaiden hoito on kokonaisterveyden ylläpitoa

Suurin osa Ekamin kotoutumiskoulutuksen opiskelijoista tulee maista, joissa ei ole Suomen kaltaista hammashoitoa, joten suomalaisille itsestään selvät asiat ovat opiskelijoille täysin vieraita. Kotoutumiskoulutuksen yhtenä tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään, kuinka tärkeää itsestä ja terveydestä huolehtiminen on.

Ekamista tapahtumaa organisoi kotoutumiskoulutuksesta ohjaaja Satu-Maria Töyrylä.
– Haluamme korostaa, että suun ja hampaiden hoito kotona on merkittävää kokonaisterveyden ylläpitoa. Meille jokaisen opiskelijan terveys on tärkeää ja haluamme tuoda heille asioita, joilla terveyttä ylläpidetään, Töyrylä sanoo.

Metropolian opiskelijat esittelevät tuotteita ekamilaisille.

Töyrylä kertoo kohtaavansa työssään viikoittain opiskelijoiden hammasterveyteen liittyviä asioita. Yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijoiden kanssa syntyi, kun hän otti yhteyttä Kymsoteen. Metropolian opiskelijat olivat jo kysellet mahdollisuutta monikulttuurisen ja maahanmuuttajille suunnatun suun terveydenedistämisen tapahtuman järjestämiseen.

Ekamin opiskelijat seuraavat suunhoidon esitystä.

Metropolian opiskelijoille monikulttuurinen suun- ja hampaidenhoito on yksi suoritettavista kursseista. He jakoivat tiedon lisäksi opiskelijoille ohjemateriaalia ja näytteitä suunhoitotuotteista. Opiskelijoilla oli tapahtuman tavoitteena suun terveystietouden edistäminen vuorovaikutteisesti ja kannustaen yksilön omaan vastuuseen. Samalla huomioitiin opiskelijoiden kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus.

Lisätietoja:
Satu-Maria Töyrylä, ohjaaja, p. 050 576 5388, satu-maria.toyryla(at)ekami.fi

Jaa

***