Nostoturvallisuus-koulutus parantaa työpaikan turvallisuutta

To 25.04.2019 10:45

Nostoapuvälineiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua turvallisuusriskejä, jotka mahdollisesti johtavat paitsi niiden käyttäjiin, myös muihin yrityksen työntekijöihin tai toimipaikan alueella liikkuviin sivullisiin henkilöihin kohdistuviin tapaturmiin. Tällaisessa tilanteessa työt lisäksi usein viivästyvät hallitsemattomasti. Nostoturvallisuuskoulutuksella varmistetaan nostoapuvälineiden käyttäjien oikeat työtavat ja työpaikan turvallisuus.

Ekami Consulting Oy järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaan suunniteltuja ja käytännönläheisiä nostoturvallisuuskoulutuksia tilauskoulutuksina joko asiakkaiden tai oppilaitoksen tiloissa. Koulutus voidaan järjestää joko yhtenä päivänä tai kahtena puolikkaana päivänä. Kohderyhmänä ovat nostotöihin osallistuvat työntekijät. Koulutuksen sisältöön kuuluu nostoapuvälineiden turvallinen käyttö ja päivittäinen tarkastus, nostoapuvälineiden hylkäysperusteet, turvallinen nostotapa, nostokulma ja sen vaikutus sekä merkinanto nosturinkuljettajalle.

  • Koulutuksesta saamani palautteen perusteella kyseinen koulutus on tullut tarpeeseen ja aihetta käsitellään päivän koulutuksessa riittävällä laajuudella, kertoo Sten Rosqvist. Noin 6 - 10 henkilön ryhmäkoulutuksena toteutettuna koulutus voidaan viedä läpi niin että kaikki pystyvät osallistumaan intensiivisesti - kertoa omia kokemuksia ja harjoitella nostokulmien havainnollistavaa rasitusta nostolaitteella / nostoapuvälineillä. Nostoapuvälineiden hyväksymis- ja hylkäämisperusteiden perusteellinen käsittely tuo luottamusta arjen nostovälineiden käyttöön, hän jatkaa.

Kysy lisää nostoturvallisuuskoulutuksesta kouluttaja Sten Rosqvistilta (sten.rosqvist@ekami.fi, 040 501 8663. Voit pyytää tarjouksen tilauskoulutuksesta tästä.

Jaa

***