Ohjeistus jatkaville ja uusille opiskelijoille

Pe 31.07.2020 15:00

Ekamissa palataan lähiopetukseen kampuksille ja työpaikoille. Koulutusta järjestetään erilaisissa oppimisympäristöissä ja erilaisin opetusjärjestelyin huomioiden koronaepidemiaa koskevat ohjeet ja suositukset. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö toimivat samoin pääsääntöisesti lähivalmennuksina ja eri oppimisympäristöissä.

Jatkavien sekä uusien opiskelijoiden syyskauden aloitus on porrastettu siten, että opiskelijaryhmät eivät ole oppimisympäristöissä samanaikaisesti. Lähiopetuksen rinnalla hyödynnetään monipuolisesti erilaisia etäopetusmenetelmiä, joiden avulla kampuksilla yhtäaikaisesti olevien opiskelijoiden määrä pysyy maltillisena. Opetuksen järjestämisessä huolehditaan riittävästä väljyydestä ja hyödynnämme tiloja tarvittaessa myös iltaisin. 

Ekamin henkilöstö on saanut hygienia- ja turvallisuusohjeistusta ja opiskelijoita ohjeistetaan ja opastetaan hyviin käytäntöihin ja turvavälien pitämiseen. Siivousta on tehostettu ja suojavälineitä käytetään tarvittaessa riskinarvioinnin perusteella.

Seuraamme Ekamissa koronatilannetta ja viranomaisviestintää jatkuvasti. Olemme varautuneet tarpeen mukaan kiristämään torjuntatoimenpiteitä sekä järjestämään opetusta ja valmennusta etänä, jos tilanne niin vaatii. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ensisijaisesti terveys ja turvallisuus sekä asiakaslähtöisyys.

Hygienia- ja turvallisuusohjeet

Kaikissa työ- ja oppimisympäristöissä noudatetaan hyviä hygieniakäytäntöjä ja Ekamin turvallisuusohjeita.

  • Ekamin tiloihin saa tulla vain terveenä ja oireettomana.
  • Muistetaan käsien pesu ja desinfiointi ja noudatetaan yskimisohjeita.
  • Pidetään turvavälejä (1–2 m).
  • Noudatetaan ohjeita kampuksilla liikkumisesta.
  • Vältetään kokoontumisia esimerkiksi taukojen aikana.

Mikäli kuulut riskiryhmään (opiskelijaterveydenhuollon todistus), voit keskustella mahdollisista opiskeluun liittyvistä järjestelyistä vastuuopettajan kanssa. Ensisijaisesti suojaudumme pitämällä riittävää fyysistä etäisyyttä ja vältämme kokoontumisia. Jokaisen vastuulla on omalta osaltaan huolehtia riittävistä etäisyyksistä ja siitä, että tulee kampukselle terveenä ja oireettomana.

Ruokailu

Opiskelijaruokalat ja Kotekon kahvila-myymälä avautuvat maanantaina 3.8. Aukioloajat ja henkilömäärät rajataan siten, että lähikontaktit pystytään minimoimaan ohjeiden mukaisesti.

​Opiskelijaravintolaa tai muita ruokailutiloja käytetään porrastetusti, turvavälit ja hyvä hygienia huomioiden. Jokaiselle koulutusalalle on määritetty oma ruokailuaika. Lisätietoja saat opettajaltasi.

Opiskelijan palvelut

Ekamin opiskelijahuollon henkilöstö tarjoaa tukea ja apua erilaisiin mieltä askarruttaviin asioihin.  Järjestämme mm. tehostettuja henkilökohtaisia tukitoimia opiskelijoille, joiden opinnot ovat koronaepidemian vuoksi viivästyneet tai opinnoissa on esiintynyt haasteita. Otathan rohkeasti yhteyttä.

Yhteystiedot löydät sivulta Opiskelijan palvelut.

Matkustaminen

Ekamin kampuksille tai toimitiloihin ei saa tulla, mikäli on palannut matkalta matkustusrajoitusmaasta. Matkustusrajoitusmaasta palaavien on oltava ensin 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. Ohje koskee opiskelijoita, valmennettavia ja henkilöstöä. Lisätietoja löydät THL:n verkkosivuilta.

Lukuvuoden aloitus

Jatkavat opiskelijat ovat aloittaneet syyskauden opinnot 27.7. alkaen porrastetusti. Uudet opiskelijat aloittavat 10.8. Kohti ammattia -jaksolla. Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Valma käynnistyy 12.8.

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä ensisijaisesti aina omaan opettajaasi tai koulutusalan tiimipäällikköön.

Opiskelijoille järjestetään infotilaisuus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Jaa

***