Opetuksen järjestäminen Ekamissa 18.3.2020 alkaen

Ke 18.03.2020 16:15

Tiedotamme tilanteesta säännöllisesti opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle Wilmassa, sähköpostilla ja intranetissä. Verkkosivulla Ekami.fi/ajankohtaista julkaistut tiedotteet jaamme myös Ekamin Facebook- sekä Twitter-tileillä.

Ekami Consulting Oy:n tiedotteet löydät Consultingin verkkosivulta.

Opintotuesta löydät tietoa Kelan sivulta: Opintotuki ja koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset

Opetuksen järjestäminen

 • Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, mm. etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen 13.5.2020 saakka.
 • Opettajat ohjaavat ja ohjeistavat opetusta sekä seuraavat opiskelijoiden osallistumista opetukseen päivittäin.
  • Opiskelijoilla on henkilökohtaiset suunnitelmat opinnoissa etenemiseksi ja tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti.
  • Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa mm. poikkeavien opetusjärjestelyiden johdosta.
 • Opetus ja opintojen ohjaus organisoidaan siten, että erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien, oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi.
 • Opetus- ja ohjausjärjestelyissä huomioidaan ne opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä.

Työpaikalla oppiminen

Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta sekä ammatillisen koulutuksen näyttöjä jatketaan, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja työpaikalla oppimisen ohjaamisesta vastaava opettaja ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle.

 • Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.
 • Terveydenhoitoalalla tulee ottaa huomioon, että opiskelijoiden työpanosta saatetaan tarvita, mikäli terveydenhoitoon tulee henkilöstövajetta epidemian pitkittyessä. 

Opiskelijaruokailu

Kun koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei opiskelijoilla ole oikeutta maksuttomaan ateriaan eikä koulutuksen järjestäjällä ole velvollisuutta tarjota maksutonta ateriaa. Koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä oppilaitoksen oppimisympäristöissä toimiessa opiskelijat saavat ruokarahan kuten tähänkin asti.

Opiskelijahuolto

Opiskeluhuollon palvelut jatkuvat toistaiseksi Haminan ja Kotkan kampuksilla etäpalveluna: Kuraattori ja psykologi ovat tavoitettavissa puhelimitse (puhelu, tekstiviesti, WhatsApp) ja Wilman kautta puhelinaikojen varaamiseksi. Kuraattorin ja psykologin kanssa voi keskustella myös viesteillä Wilman kautta.

Opiskelijaterveydenhuollon palvelut toimivat kampuksilla. Vastaanottoajat sovittava puhelimitse terveydenhoitajan kanssa etukäteen.

Opiskelijan palvelut löydät verkkosivulta Opiskelijan palvelut.

Asuntolatoiminta

Ekamin opiskelija-asuntola on suljettu 18.3.2020 alkaen 13.5.2020 saakka.

Yleiset toimenpiteet Ekamissa

 1. Lähiopetus Ekamin tiloissa keskeytetty 18.3.2020 alkaen ja tilat suljettu 13.5.2020 saakka.
 2. Rannikkopajoilla on siirrytty etävalmennukseen
 3. Kokoukset pidetään Skypen/Teamsin välityksellä.
  • Talon ulkopuolelle suuntautuvat kokoukset, seminaarit ja koulutukset on peruttava, siirrettävä tai järjestettävä etäyhteyksin.
  • Ulkoministeriön määräyksen mukaisesti vapaa-ajan matkoja ulkomaille ei tule tehdä.
  • Ulkomailta palaavat ovat 2 viikon ajan etätöissä/etäopetuksessa. Ole yhteydessä etukäteen esimieheesi/opettajaasi ja sovi järjestelyistä. Sama ohje pätee, mikäli samassa taloudessa asuva palaa ulkomailta.
 4. Ekamin liikuntasalien käyttö on lakkautettu, opetusravintola ja -kahvilatoiminta sekä hius- ja kauneuspalvelut suljetaan 18.3.2020 alkaen.
 5. Työntekijät/viranhaltijat tekevät esimiehen kanssa sovitun mukaisesti ensisijaisesti etätyötä tai työskentelevät muuten niin, ettei mahdollinen altistuminen aiheuta muille tartuntavaaraa.
  • Poikkeusjärjestely on voimassa tarpeellisen koronavirusepäilyn poissulkemiseen tarvittavan ajan, jota ei ole tarkemmin suosituksessa määritelty.
  • Poikkeusolot eivät muuta henkilöstön työntekovelvoitetta tai työnantajan työnjohto-oikeutta.
 6. Ekamissa varmistetaan koronavirusepidemian aikana toiminnan kannalta välttämättömien tukitoimintojen järjestäminen sekä verkkoyhteyksien moitteeton toiminta.

Lisätietoja
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen

Jaa

***