Lisäopinnoista työkaluja esimiestyöhön

Ke 16.12.2020 09:30

Kirsi Dufva ja Minna Tahko suorittavat Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa Ekamissa oppisopimuskoulutuksena johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Naisilla on opinnoissa vahva tuki toinen toisistaan, sillä he myös työskentelevät samassa yrityksessä. Dufva työskentelee rakennusautomaation ratkaisuja tarjoavalla Produalilla toimistopäällikkönä ja Tahko tuotantopäällikkönä. 

Dufvan edellisestä tutkinnosta on vierähtänyt jo pieni tovi: Dufva valmistui yo-merkonomiksi 30 vuotta sitten.

- Pikkuhiljaa alkoi tuntua, että jotain lisää olisi kiva saada. Ikäkriisikin vielä pukkasi päälle, Dufva nauraa.

Tahko oli miettinyt lisäopintoja jo jonkin aikaa. Tahkon edellinen tutkinto on tradenomi (AMK) vuodelta 2003.

- Kun oma työnkuva muuttui ja siirryin työntekijästä esimieheksi, ajattelin, että tarvitsen jotain tukea roolinmuutokseen, Tahko sanoo.

Minna Tahko ja Kirsi Dufva

Minna Tahko (vas.) ja Kirsi Dufva (oik.) ovat molemmat Produalin pitkäaikaisia työntekijöitä. Kuva: Marko Laukkarinen.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii myös päällikkötason tehtäviin

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto nousi esiin, kun Ekamin koulutussuunnittelija tuli kertomaan Produalin tuotannon tiiminvetäjinä toimiville esimiehille erilaisista oppisopimuksella suoritettavista koulutusmahdollisuuksista. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa opiskelija kehittää johtamis- ja liiketoimintaosaamistaan ja edustamaansa organisaatiota ja työyhteisöä. Opinnot suoritetaan monimuotoisesti, opiskelijan oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Tutkinnon kesto on noin 1,5 vuotta.

- Olen tykännyt täsmäkoulutuksista ja suorittanut joitain opintokokonaisuuksia muun muassa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto vaikutti mukavan käytännönläheiseltä, Dufva kertoo.

Dufva toivoi saavansa koulutuksesta ammattitaidon vahvistusta. Koulutus oli sopivan kompakti ja siinä käytäisiin laajasti eri osa-alueita läpi – juurikin niitä jokapäiväisessä työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tahko harkitsi hetken myös lähiesimiestyön ammattitutkintoa, mutta päätyi kuitenkin valitsemaan johtajakoulutuksen.

- Suosittelen tätä koulutusta ehdottomasti myös päällikkötason henkilöille, Tahko sanoo.

Opiskelusta lisää energiaa

Vaikka johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa voi suorittaa työn ohessa, osa tehtävistä jää silti vapaa-ajalle. Dufva ja Tahko ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että opinnot ovat enemmän antaneet kuin vieneet energiaa. Opinnot pystyy myös aikatauluttamaan oman elämäntilanteen mukaan.

- Jokainen voi itse määritellä, miten paljon aikaa opiskeluun käyttää. Ne opintokokonaisuudet, jotka eivät ole itselle niin tärkeitä, voi jättää vähemmälle huomiolle ja laittaa sitten taas enemmän paukkuja niihin aiheisiin, joista saa työkaluja juuri omiin tarpeisiin, Tahko summaa.

 Aikuisena opiskelu on molemmille ollut erilaista kuin nuorena opiskelu. Opiskeltavat asiat ovat näyttäytyneet eri tavalla, kun ne on voinut heti soveltaa omaan työhön.

- Jos samat asiat pitäisi opiskella pelkkänä teoriana, niistä ei varmasti saisi yhtä paljon irti. Koulutuksen toteutus on ollut jopa parempi kuin olin osannut odottaa, Tahko toteaa.

Kirsi Dufva

Vaihtelevat työtehtävät ja mukava työyhteisö ovat pitäneet Kirsi Dufvan Produalilla jo 26 vuotta. Kuva: Marko Laukkarinen.

Konkreettisia työkaluja omaan työhön

Työntekijän suorittamat lisäopinnot tuovat luontevasti hyötyjä myös työnantajalle. Dufva arvelee, että jatkossa hänen vastuulla olevat kokonaisuudet ovat paremmin hallussa.

Dufva sekä Tahko ovat olleet tyytyväisiä opintojen sisältöihin. Enemmänkin naisia huolettaa se, miten kaikki opinnoista saadut uudet kehitysideat ehtii ajoittain hektisessä työelämässä toteuttamaan. Lisäopinnot ovat tuoneet konkreettisten työkalujen lisäksi molemmille myös enemmän varmuutta omaan tekemiseen.

- Osa asioista on ollut uutta ja osa taas omaa osaamista syventävää. Olen saanut hyviä työkaluja esimiestyöhön, esimerkiksi vaikeisiin tilanteisiin puuttumisessa. Mitään turhaa ei ainakaan ole ollut. Kaikki sisällöt nivotaan liittymään omaan työhön, Dufva pohtii.

Dufva sekä Tahko ovat kokeneet myös vuorovaikutuksen oman opiskeluryhmän kanssa yhtenä tärkeimpänä koulutuksen antina. Eri organisaatioista tulevat opiskelutoverit ovat antaneet omaan työhön uusia näkökulmia.

Matalalla kynnyksellä aikuisopintoihin

Aikuisopinnot sopivat Dufvan ja Tahkon mielestä sellaiselle ihmiselle, joka haluaa esimerkiksi syventää omaa tekemistään tai vaikka vaihtaa alaa. Opiskelu voi tuoda myös uutta suolaa pitkään samassa työssä olleelle. Oppisopimuskoulutuksella on helppo lähteä suorittamaan opintoja matalalla kynnyksellä, sillä oppisopimuksella opiskeleva työntekijä saa normaaliin tapaan palkkaa, eikä tällöin tarvitse olla huolissaan opiskelun vaikutuksesta taloudelliseen tilanteeseen.

Tahkon mielestä aikuisopintoihin kannattaa lähteä sillä asenteella, että kaikkea ei vielä tiedä. Hyvän opiskeluryhmän kanssa uskaltaa keskustella myös vaikeista asioista omassa työssä. Naiset haluavat korostaa, että opiskelu voi oikeasti olla kivaa. Tahko haluaa lähettää omat terveisensä kaikille niille, jotka vielä pohtivat, rohkenisiko vielä aikuisiällä lähteä opiskelemaan:

- Jos miä pystyn tähän, niin kyllä siäkin pystyt!

Minna Tahko

Nykyisin tuotantopäällikkönä työskentelevä Minna Tahko aloitti Produalilla ostosihteerinä 12 vuotta sitten ja ajatteli silloin, että joskus vielä olisi kiva päästä tuotannon hommiin. Kuva: Marko Laukkarinen.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto vei tutkimusmatkalle omaan itseen

Pia Lille työskentelee hoiva-, kuntoutus- ja asumispalveluita ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille ja vammautuneille henkilöille tarjoavalla Attendolla. Lillen työnkuvaan kuuluu sekä sairaanhoitajan että tiiminvetäjän tehtävät. Työn ohessa Lille suorittaa Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa oppisopimuskoulutuksena lähiesimiestyön ammattitutkintoa.

Lille uskoo elinikäiseen oppimiseen ja hän onkin opiskellut paljon myös aikuisiällä. Hauskoina yksityiskohtina ovat esimerkiksi hierojan ja taksikuskin opinnot. Lähiesimiestyön ammattitutkintoon Lille tutustui, kun työnantaja ehdotti hänelle kyseistä koulutusta. Lillellä itsellään ei ole esimiesvastuuta, mutta hänen pitää pystyä auttamaan omaa esimiestään.

- Olin kuullut, että lähiesimiestyön ammattitutkinto palvelee nykyisillä opintosisällöillään hyvin myös tiiminvetäjän tehtävää, Lille kertoo.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa opiskelija saa mahdollisuuden kehittää valmiuksiaan päivittäisissä tehtävissä työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä. Koulutus sopii myös uusille esimiehille tai henkilöille, jotka ovat vasta siirtymässä esimiestehtäviin.

Pia Lille

Pia Lillen koulutusajatuksissa ovat olleet myös YAMK-tutkinto tai hoitotieteen yliopisto-opinnot. Kuva: Marko Laukkarinen.

Esimiestyön ymmärtäminen on hyödyllistä koko työyhteisölle

Parasta opinnoissa Lillen mielestä on ollut se, että hän on löytänyt itsestään uusia puolia. Opinnot ovat olleet tutkimusmatka omaan itseen.

- Olen löytänyt itsestäni piileviä ominaisuuksia. Opinnot auttavat kasvattamaan omia vahvuuksia ja kehittämään niitä ei niin vahvoja ominaisuuksia, Lille pohtii.

Itsetuntemuksen lisääminen ja ihmisenä kasvaminen ovat hyödyllisiä ihan kaikille työntekijöille, olipa esimiesvastuussa tai ei. Lille uskoo, että myös työnantaja tulee hyötymään hänen opinnoistaan.

- Minähän olen oikein mallityöntekijä Attendolle, sillä opiskelemalla toistan työpaikkamme arvoja, Lille nauraa.

Esimiestehtävät eivät aina ole helppoja. Lille sanookin, että opintojen myötä hän ymmärtää paremmin omankin esimiehen ratkaisuja.

- En ole aikaisemmin tiennyt niin paljon esimerkiksi henkilöstötyöstä, lainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta, Lille tuumaa.

Itsensä kehittäminen kannattaa aina

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan monimuotoisesti opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tutkintokoulutuksen ja tutkinnon suorittamisen kesto on niin ikään keskimäärin 1,5 vuotta. Aikuisopintojen hyvä puoli on se, että opiskeltuja asioita voi koko ajan reflektoida omassa työssä ja saada myös lisää mielekkyyttä työhön.

- Attendo on hyvin kehittämismyönteinen työnantaja ja pystyn tekemään näyttöjä työn ohessa. Kiireisen ja vaativan työpäivän aikana en kuitenkaan pysty tekemään oppimistehtäviä, joten ne jäävät vapaa-ajalle, Lille kertoo.

Jostain se aika opiskeluun kuitenkin aina löytyy. Lille uskoo, että itsensä kehittäminen kannattaa aina. Aikuisella on myös enemmän tarttumapintaa opiskeltujen asioiden soveltamiseen, jolloin opiskelu voi olla jopa helpompaa kuin nuorena.

- Tosin aikuisena voi olla myös enemmän itsekritiikkiä, mikä voi muodostua kynnykseksi, Lille nauraa.

Ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksena on ollut uudenlaista opiskelua myös aikuisopiskelun konkarille.

- Esimerkiksi näyttöjen suorittaminen on ollut minulle uusi juttu. Aluksi olikin vaikea ymmärtää näyttölomakkeita, mutta onneksi opettajamme Suvi Anttila antaa todella selkeää opetusta ja ohjausta, Lille kiittelee.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Lue lisää alla olevista linkeistä ja ole rohkeasti yhteydessä kouluttajaamme:

Suvi Anttila
+358 40 020 9961
suvi.anttila (at) ekami.fi
 

Jaa