Rajavartiolaitoksen käytöstä poistunut ulkovartiolaiva Merikarhu luovutettiin Ekamille koulualukseksi

Pe 13.11.2020 15:00

Vartiolaiva Merikarhu luovutettiin tänään 13.11.2020 Ekamin käyttöön Kotkassa. Juhlallisessa luovutustilaisuudessa Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen luovutti aluksen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin johtajalle, rehtori Sami Tikkaselle ja aluksen käyttö valtionaluksena päättyi, kun aluksella suoritettiin Kotkan Kantasatamassa lipunvaihto.

Tikkanen ja Hassinen allekirjoittamassa luovutussopimusta pöytien ääressä.

Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen allekirjoittivat luovutussopimuksen aluksella, jonka jälkeen suoritettiin lipunvaihto. Kuva: Marko Laukkarinen, Ekami
 

– Merikarhu on palvellut uskollisesti Rajavartiolaitosta 26 vuotta. On tietysti ikävää luopua hyvästä laivasta, mutta meidän tehtäviemme tarpeisiin aika on valitettavasti ajanut sen ohi. On valtavan hienoa, että Merikarhu saa Suomessa uuden tärkeän tehtävän, joka hyödyttää myös meitä pitkälle tulevaisuuteen. Merikarhu saa täällä Itäisellä Suomenlahdella varmasti arvoisensa kodin ja ansaitsemansa huolenpidon, sanoo kontra-amiraali Hassinen.

– Arvostamme todella paljon vartiolaiva Merikarhun saamista koulutuskäyttöön Ekamille. Uusi koululaiva mahdollistaa merenkulkualan koulutuksen jatkuvuuden useiksi kymmeniksi vuosiksi, ja täten turvaa osaltaan työvoiman saatavuutta merenkulkualalle, sanoo kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen.  

Merellinen koulutusyhteistyö vahvistuu merkittävästi

Rajavartiolaitoksen ja Ekamin kattava yhteistyö mahdollistaa molempien osapuolien joustavien opintopolkujen kehittämisen ja toteuttamisen, opettajien sekä muun henkilöstön välisen yhteistyön, oppimisympäristöjen yhteiskäytön sekä niiden kehittämisen ja yhteistoimintaharjoitukset.

Yhteistyön tärkeimmät osa-alueet ovat Raja- ja Merivartiokoulun opiskelijoiden navigointiharjoittelu koulualuksella, koulualuksen osallistuminen Rajavartiolaitoksen harjoituksiin sekä koulualuksen toimiminen Rajavartiolaitoksen reservialuksena. Näiden lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä osapuolten tarpeiden mukaisesti erilaisissa yhteistyöhankkeissa.

– Koulutusyhteistyö tarjoaa molemminpuolisen ikkunan parhaisiin koulutuskäytänteisiin, lisää merenkulkijoiden keskinäistä verkottumista ja parantaa merenkulun turvallisuutta ymmärryksen lisääntymisen ja kynnysten madaltumisen kautta, sanoo Hassinen.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen ja koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen yhteiskuvassa Merikarhun kannella.

Kuva: Marko Laukkarinen, Ekami

Tuleva yhteistyö Rajavartiolaitoksen kanssa tuo myös paljon mahdollisuuksia merenkulkualan opiskelijoiden kouluttamiseen.

– Rajavartiolaitoksen kanssa käynnistyvä laaja-alainen yhteistyö on meille arvokas asia, johon panostamme parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö avaa mahdollisuuden myös merenkulkualan koulutuksen järjestämisen työelämälähtöiseen kehittämiseen sekä osaamisen jakamiseen vastavuoroisesti. Uskon, että koulutusyhteistyöllä on positiivinen vaikutus myös merenkulkualan vetovoimalle, sanoo Tikkanen.   

– Yhteisharjoitukset viranomaisten kanssa ovat opiskelijoille usein ainutkertainen mahdollisuus osallistua esimerkiksi suuronnettomuusharjoituksiin. Tämänkaltaista yhteistyötä on tehty jo nykyisen koululaivan M/S Katarinan kanssa ja laajamittaisempi yhteistyö tuo paljon lisäarvoa kotkalaiselle merenkulkualan koulutukselle, kertoo Ekamin merenkulun ja satama-alan tiimipäällikkö Minna Markkanen

Aluksella saadaan aikaan ainutlaatuisia koulutusmahdollisuuksia

Alusta tullaan käyttämään Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (Ekami) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) merenkulkualan opiskelijoiden kouluttamiseen. Aluksen nykyaikainen tekniikka mahdollistaa aiempaa monipuolisemman ja kattavamman kouluttamisen eri osaamisaloilla.

– Osa harjoittelusta toteutetaan simulaattoreilla, mutta mahdollisuus harjoitella aidossa ympäristössä esimerkiksi saaristonavigointia ja aluksen laiturointia on opiskelijoille käytännössä ainutlaatuista, sillä kaikkia työtehtäviä ei yleensä pääse kauppa-aluksilla harjoittelemaan. Näiden lisäksi opiskelijat pääsevät oppimaan työskentelyä laivayhteisössä heti opintojen alusta lähtien, kertoo Markkanen. 

Aluksen käyttämistä merenkulkualan opiskelijoiden monipuoliseen kouluttamiseen auttaa se, että Rajavartiolaitos on ylläpitänyt alusta hyvässä kunnossa.

Henkilöt Rajavartolaitoksen ja Ekamin työasuissa katsovat merelle selkä kuvaan päin.

Merikarhun siirtomatkalla Turusta Kotkaan ehdittiin ihailla myös merta. Kuva: Niko Nurmi, Ekami

Vartiolaiva Merikarhu toimi aikanaan rajavalvontaoperaatioissa Välimerellä

Merikarhu valmistui vuonna 1994. Merikarhu toteutti monipuolisia merivalvonnan tehtäviä Itämerellä, mutta se osallistui myös kansainvälisiin rajavalvontaoperaatioihin Välimerellä vuosina 2016–2018. 

Merikarhu poistettiin Rajavartiolaitoksen operatiivisesta käytöstä 2018, sillä se ei enää vastannut toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Aluksella ei esimerkiksi ollut riittävää vaarallisten aineiden torjunnan kapasiteettia vastaamaan nykyuhkakuviin.

 

Lisätietoja:
Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen

Jaa