Rannikkopajat ja Etsivä nuorisotyö saavat paljon yhteydenottoja – “Kiitos kun olet apuna, kun itse en aina tiedä mitä tehdä”

Ke 22.04.2020 16:00

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä nuorten työpajatoiminnasta sekä etsivän nuorisotyön järjestämisestä vastaava Rannikkopajat siirtyi poikkeustilanteen alkaessa pääsääntöisesti yksilöohjaukseen ja etävalmennukseen. Rannikkopajat tarjoaa monipuolista ja vaikuttavaa toimintaa eteläkymenlaaksolaisille pääosin alle 29-vuotiaille nuorille. Nuorten työpajoilla sekä etsivässä nuorisotyössä työskentelevät valmentajat ja etsivät on nimetty yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen työntekijöiksi.

Rannikkopajojen valmentajilla on ollut jo aiemmin valmius kohdata nuoria verkossa ja sosiaalisessa mediassa, mutta etävalmennus on tarkoittanut jättimäistä digiloikkaa uudenlaiseen toimintaan ja valmennukseen. Käytössä ovat erilaiset digitaaliset alustat, ja valmentajat ohjaavat verkossa tiiviisti toiminnallisia tehtäviä. Työpajojen yksilövalmentajat ja etsivät ovat mukana keskustelemassa myös alueen Ohjaamojen verkkoalustoilla. 

– Tässä loikassa opitaan takuuvarmasti uusia tärkeitä tulevaisuuden taitoja ja valmistaudutaan myös uudenlaisiin pajatoimintoihin. Verkkopohjaisesti tehtynäkin ohjaus ja valmennus vahvistaa nuorten arjenhallintaa, ammatillisia valmiuksia sekä tarjoaa tukea haasteelliseen tilanteeseen, työpajajohtaja Virpi Jonsson sanoo. 

Rannikkopajoilla on huomioitu, että työpajatoiminnan keskeytymisellä on vaikutuksia valmentautujiin. 

– He menettävät turvallisen yhteisön, jossa merkityksellisen tekemisen avulla on vahvistettu elämänhallintataitoja ja valmiuksia työelämään ja koulutukseen, sanoo Jonsson. 

Tällä hetkellä Rannikkopajojen valmentajat ja etenkin Etsivän nuorisotyön etsivät saavat paljon yhteydenottoja, myös uusia. Nuorten huolena on mm. toimeentulojen jatkuminen, opinnot, kesätyöt ja mielessä pyörivät koronaviruksen vaikutukset. 

– Nuorten tiedontarve on valtava. Siksi onkin tärkeää, että huoltaan voi purkaa etsivälle nuorisotyöntekijälle tai nuorten työpajojen valmentajille. Nuoret tarvitsevat jonkun, johon pitää yhteyttä. He tarvitsevat tässä ajassa luotettavaa aikuista, jonka kanssa jutella asiasta kuin asiasta, tähdentää Jonsson. 

Työtä ja polkuja opiskeluun

Rannikkopajoilla on tällä hetkellä yksilöohjauksessa, etäopetuksessa ja -valmennuksessa tai muussa sosiaalisen median kontaktissa yhteensä yli 300 valmennettavaa ja asiakasta. Vuoden aikana erilaisen valmennuksen piirissä on noin 1000.

Sovarin eli Valtakunnallisen sosiaalisen vahvistamisen mittareilla nuorten palaute Rannikkopajojen yksilö- ja työvalmennuksesta on ollut tähän mennessä valtakunnallisen tason kärkeä: 4,8 ja 4,7. Valtakunnalliset keskiarvot ovat 4,5 ja 4,4. Nuoret vastaavat nimettömästi loppupalautteeseen, josta tuotetaan valtakunnalliset vertailuluvut.

– Nuorilta on tullut myös hyviä kommentteja toiminnasta, mikä on lämmittänyt mieltä. “Kiitos kun olet apuna, kun itse en aina tiedä mitä tehdä”, kiteyttää hyvin nuorten kokemuksia, Jonsson kertoo.

Monen ensimmäinen työpaikka on ollut pajalla, joka on toiminut ponnahduslautana työhön tai opiskeluun. Sovarin mittareiden mukaan jatkosijoittuminen koulutukseen, työhön tai muuhun positiiviseen toimintaan on Rannikkopajoilla hyvällä mallilla: 75 %, kun valtakunnallinen luku on 72,5 %.

– Tarjoamme nuorille työtä ja polkuja opiskeluun. Meillä toimii myös seinätön pajatoiminta, joka työhön- ja yritysvalmennuksen avulla auttaa mm. ammattiin valmistuneita nuoria työllistymään yrityksiin sekä tuetaan yrityksiä työllistämään nuoria.

Myös nuoren sosiaalinen vahvistuminen näkyy Rannikkopajojen tuloksissa positiivisesti. Selvästi ainakin yksi vahvistunut 77 % tai selvästi vahvistunut 99 % kun valtakunnan taso on 59 % ja 92 %. Moni on löytänyt pajatoimintaan osallistumalla tai etsivien kanssa keskustellen paremman fiiliksen tulevaisuutta kohtaan. Itseluottamus on kasvanut ja jatkosuunnitelma elämään on löytynyt. Pajatoimintaan osallistuneilla päivärytmi parantuu ja uusien taitojen oppimisen myötä löytyy itselle sopiva koulutus. Tärkeää on myös uusien ystävien saaminen ja itsenäistyminen.

– Työmuodoilla pystytään ehkäisemään syrjäytymistä ja antamaan tukea ja läsnäoloa. Tehtävä valmennus ja ohjaus eivät ole aikaan tai paikkaan sidottua vaan kohtaamista voidaan toteuttaa luovasti monin eri tavoin, Jonsson sanoo.
 

Lisätietoja 
Työpajajohtaja Virpi Jonsson
Rannikkopajat.fi 
Finders.fi 

Jaa