Rannikkopajoille ja Etsivään nuorisotyöhön 465 000 euroa avustusta Aluevirastolta

Ke 22.04.2020 13:45

Etelä-Suomen Aluevirasto myöntänyt Rannikkopajoille vuodelle 2020 merkittävän summan valtionavustusta. Nuorten työpajatoiminnan toteuttamiseen myönnettiin 315 000 euroa ja Etsivään nuorisotyöhön 150 000 euroa 6 henkilötyövuoden palkkaukseen. Avustuksessa on huomioitu mm. Rannikkopajojen toiminnan vaikuttavuus, laatu ja omarahoitus sekä alueen tilanne, kuten nuorten syrjäytyminen ja työttömyystilanne. 
 
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän alla toimiva Rannikkopajat on työ- ja yksilövalmennuksen, sosiaalisen vahvistamisen ja työllistävän työpajatoiminnan ja Etsivän nuorisotyön yksikkö eteläkymenlaaksolaisille pääasiassa alle 29-vuotiaille nuorille. Työpajoilla valmennettavat saavat arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja ja koulutusvalmiuksia. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen ja työpajapedagogiikkaan. 
 
Rannikkopajat tarjoaa väylän koulutukseen ja työelämään sekä oppimisympäristön osaamisen kerryttämiseen. Rannikkopajojen keskeiset työmuodot ovat yhteisötakuun toteuttaminen ja nuorisolain mukainen sosiaalinen vahvistaminen. Toiminnassa on mukana ja erilaista valmennusta saa noin 1000 asiakasta vuodessa.  
 
Rannikkopajoilla on kahdentoista ammatillisen työpajan lisäksi startti- ja matalan kynnyksen pajavalmennusta: kuntouttavaa työtoimintaa, monikulttuurista työpajatoimintaa, starttipajatoimintaa ja oppimisvalmennusta. Rannikkopajoilla toimii myös Seinätön pajatoiminta, Etsivä nuorisotyö sekä aikuisten työpaja Suunta, joka on tarkoitettu työkykyisille 29–45-vuotiaille kotkalaisille, joiden työttömyys on pitkittynyt. 
 
Kotkan kaupungin kanssa Rannikkopajat tekee yhteistyötä Kätzy ja Kamoon -toiminnoissa, joissa ilman toisen asteen tutkintoa olevia nuoria ohjataan sosiaalisen kuntoutuksen kautta vertaistoiminnalla koulutuspolulle. 
 
Rannikkopajojen henkilöstö toimii tiiviisti yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamin ja monialaisten palvelu ja ohjausryhmien sekä alueen ohjaamojen kanssa. Rannikkopajat noudattavat Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten työpajatoiminnan perusteita ja suosituksia, nuorisolakia ja toisen asteen reformia. Toimintaan saadaan valtionavustusta, jota koordinoi Aluevirasto. 
 
Rannikkopajojen toiminta on myös osa Ekamin ulkoista auditointia, joka oikeuttaa ISO 9001 -sertifikaatin käyttöön. Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa Rannikkopajoilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä. 
 
 
Lisätietoja 
Työpajajohtaja Virpi Jonsson 
Rannikkopajat.fi 
Finders.fi

Jaa