Tiedote: Ekami siirtyy etäopetukseen ja -valmennukseen keskiviikkona 2.12.2020

Ti 01.12.2020 15:45

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on 30.11.2020 Kymsoten esityksestä todennut, että Kymenlaakson koronavirustilanne on leviämisvaiheessa. Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on antanut rajoituksia ja uusia suosituksia leviämisvaiheeseen.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä Ekamissa siirrytään etäopetukseen, -ohjaukseen ja -valmennukseen keskiviikosta 2.12.2020 alkaen. Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.

Etäjakso kestää 6.1.2021 asti.

Ammatillinen koulutus

Etäopinnot ja välttämätön lähiopetus järjestetään opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin mukaisesti.

Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan Ekamissa turvaamaan. Lähiopetusta ja -ohjausta tarjotaan erityistä ja yksilöllistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Myös opiskelijoiden valmistumisen ja opintojen etenemisen kannalta välttämätön lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan. Lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeita tarkasti noudattaen.

Opintosihteeri- sekä opinto- ja uraohjauspalvelut ja opiskelijahuolto järjestetään opiskelijoille etäpalveluna ja ajanvarauksella.

Opiskelijaruokailu

Kampusten ruokalat suljetaan 2.12.2020 alkaen ja Ekami käynnistää ruokakassijakelun. Ensimmäiset ruokakassit jaetaan torstaina 10.12.2020.

Työpaikalla oppiminen

Työelämässä oppiminen jatkuu normaalisti työnantajien ohjeiden mukaan. Työpaikalla oppimisen ohjaamisesta vastaava opettaja ja työnantaja arvioivat työpaikalla oppimisen edellytykset ja turvallisuuden.

Rannikkopajat

Rannikkopajojen työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiohjaus, -palvelu ja -valmennus järjestetään maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeet tarkasti noudattaen.

Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy

Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n koulutustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiopetus ja -ohjaus järjestetään maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeet tarkasti noudattaen. Yrityskoulutuksiin liittyvät menettelyt sovitaan tapauskohtaisesti.

Ekamin kampukset

Kaikki kampusten avoimet tilat suljetaan lukuun ottamatta välttämättömien palveluiden ja asioinnin tiloja 2.12.2020 alkaen. Vain välttämättömään koulutukseen, valmennukseen ja toimintaan tarvittavat tilat ovat käytettävissä.

  • Opetusravintola ja -kahvilamyymälä sekä hiusalan palvelupiste suljetaan viimeistään 2.12.2020 alkaen.
  • Liikuntatilat ovat suljettu toistaiseksi.
  • Ekamin kampuksilla ja tiloissa tulee käyttää kasvomaskia, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Myös kasvovisiirien käyttö on mahdollista.

Ekamin henkilöstö siirtyy etätöiden tekemiseen kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on työn luonteen puolesta mahdollista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina.

 

Lisätietoja
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen 

Jaa