Tiedote oppisopimusopiskelijoille ja heidän työnantajilleen

Ti 07.04.2020 15:30

Oppisopimusopiskelijan lomauttaminen

Koronaviruspandemian vuoksi on työnantajille mahdollisesti syntynyt tarve lomauttaa työntekijöitään. Työmarkkinajärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Lakimuutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. 

Määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa

Yllämainitulla ajalla myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan oppisopimusopiskelijan voi lomauttaa. Lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty 14 päivästä 5 päivään. Nopeutettu lomautusprosessi koskee myös alle 20 hengen yrityksiä, jotka eivät ole YT-lain piirissä. Etuuden maksamisen omavastuuaika 5 vrk on väliaikaisesti poistettu. 

Lomautuksen aikana opiskelija ei menetä opiskeluoikeuttaan vaan pysyy edelleen Ekamin kirjoilla. Oppisopimus merkitään keskeytetyksi. Keskeytyksen aikana opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan etäopintoja HOKSn tavoitteiden mukaisesti.

Jos lomautus alkaa ennen lain voimassaoloajan päättymistä 30.6.2020 ja jatkuu lain voimassaoloajan päätyttyä, tämä on sallittua niin kauan kuin lomautuksen edellytykset ovat voimassa.

Opiskelijan tulee lomautustilanteessa ilmoittautua TE-palveluihin

Opiskelijan kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja toimittaa työnantajalta saamansa lomautusilmoitus TE-palveluihin heti ilmoituksen saatuaan. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti Oma-asiointi-palvelun kautta.

Kaakkois-Suomen TE-palveluiden alueella avoinna ovat ainoastaan Kouvolan ja Lappeenrannan toimistot. Muissa toimistoissa ilmoituksen voi tehdä ja lomautusilmoituksen jättää TE-toimiston oven läheisyydessä oleviin postilaatikoihin. 

TE-palvelut lähettää lomautuslausunnon työttömyyskassalle / Kelalle.

Saat päätöksen etuuden maksamisesta työttömyyskassaltasi tai Kelalta. 

Pyrimme kaikin tavoin turvaamaan opintojesi jatkumisen myös lomautustilanteissa, otathan lomautusilmoituksen saatuasi yhteyttä omaan oppisopimuksen koulutussuunnittelijaasi

 

Lisätiedot

Ekamin oppisopimuspalveluiden yhteystiedot

Yrityspalvelupäällikkö Annu Jokela-Ylipiha

Jaa

***