Tiedote: Syyskauden opetus alkaa normaalisti Ekamissa

Pe 31.07.2020 10:30

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä Ekamissa palataan ensi viikosta alkaen lähiopetukseen kampuksille ja työpaikoille. Koulutusta järjestetään erilaisissa oppimisympäristöissä ja erilaisin opetusjärjestelyin huomioiden koronaepidemiaa koskevat ohjeet ja suositukset. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö toimivat samoin pääsääntöisesti lähivalmennuksina ja eri oppimisympäristöissä.

Opiskelijoiden terveys ja turvallisuus huomioidaan ensisijaisesti kaikessa toiminnassa. Tilanteen muuttumisen varalle valmiutta pidetään jatkuvasti yllä.

– Olemme varautuneet tarpeen mukaan kiristämään torjuntatoimenpiteitä sekä järjestämään opetusta ja valmennusta etänä, jos tilanne niin vaatii. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ensisijaisesti terveys ja turvallisuus sekä asiakaslähtöisyys, kertoo kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen.

Ekamin henkilöstö on saanut hygienia- ja turvallisuusohjeistusta ja opiskelijoita ohjeistetaan ja opastetaan hyviin käytäntöihin ja turvavälien pitämiseen. Kampuksilla mm. opetuksen järjestäminen ja ruokailuajat on porrastettu lähikontaktien välttämiseksi. Siivousta on tehostettu ja suojavälineitä käytetään tarvittaessa riskinarvioinnin perusteella. 

Ekamissa järjestetään opiskelijoiden oppimistulosten saavuttamisen tueksi tehostettuja henkilökohtaisia tukitoimia kaikille niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat koronaepidemian vuoksi viivästyneet tai opinnoissa on esiintynyt haasteita.

Jatkavat opiskelijat ovat aloittaneet syyskauden opinnot 27.7. alkaen porrastetusti. Uudet opiskelijat aloittavat 10.8. Kohti ammattia -jaksolla. Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Valma käynnistyy 12.8.

 

Lisätietoja 
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen

Jaa

***