Uusi vuosi - uusi ammatillinen koulutus

Ti 02.01.2018 07:00

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2018. Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen.

  • Uudessa ammatillisessa koulutuksessa korostuvat osaaminen, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen oppiminen.
  • Uudistus selkeyttää koulutusjärjestelmää ja palveluprosesseja.
  • Jokaista ammatillisen koulutuksen asiakasta palvellaan käytännössä yhtenevien toimintamallien mukaisesti koulutusalasta tai opiskelumuodosta riippumatta.
  • Lakimuutos parantaa ammatillisen koulutuksen palvelukykyä ja joustavuutta muun muassa seuraavien uudistusten kautta.

Yksilöllinen suunnittelu ja uraohjaus

Ammatillisessa koulutuksessa yksilöllisiin osaamistarpeisiin vastataan joustavasti tutkintojen, tutkinnon osien, tutkintoon johtamattoman koulutuksen ja valmentavien koulutusten avulla.

Jokaiselle tutkintoa tai sen osaa suorittavalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opiskelija opiskelee vain sitä, mistä häneltä puuttuu osaamista. Hankittu osaaminen osoitetaan näyttämällä se käytännön työtilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä.

Opiskelijat saavat jatkossa myös uraohjausta osana opintoja ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman suunnittelua. Uraohjaukseen tarkoituksena on selkeyttää opiskelijan mahdollisuuksia ja tavoitteita oman työuran rakentamisessa valitsemallaan ammattialalla.

Jatkuva haku ja yhteishaku

  • Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ja päästä jatkuvan haun kautta joustavasti silloin, kun siihen on tarve. Ammatillisella koulutuksella voidaan kehittää osaamista eri vaiheissa työuraa.
  • Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku säilyy peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville.
  • Ammatillisesta koulutuksesta voit tutkinnon suorittamisen jälkeen hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lakimuutoksen myötä mahdollisuudet työpaikoilla tapahtuvaan kouluukseen paranevat. Työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta ja sen kestosta sovitaan 1.1.2018 alkaen opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti oppisopimuksella ja/tai koulutussopimuksella. Aiemmin tutuksi tullut termi ”työssäoppiminen” on jatkossa joko koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuvaa koulutusta työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kestolle ei ole jatkossa ylärajaa eikä alarajaa. Koulutussopimukset tai oppisopimukset ovat aiempaa joustavampia, ja niiden tavoitteeksi voidaan asettaa joko koko tutkinto, tutkinnon osa tai osia tai vaikkapa tutkinnon osaa pienempi osaamisen kehittämisen osa-alue tai tehtävä työantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaisesti.
 
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisvastuu on koulutuksen järjestäjällä eli Ekamilla. Työpaikan vastuulla on nimetä opiskelijalle työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta ja turvallisuudesta. Ekami tukee työpaikkoja järjestämällä työpaikkaohjaajakoulutusta sekä tukea työpaikkaohjaajille.
 
Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Työpaikalle ei voida maksaa koulutuskorvausta. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa.  Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia.

Osaamisen arviointi työelämässä toteutettavilla näytöillä

Ammatillisen peruskoulutuksen ammattiosaamisen näytöt ja aikuisten näyttötutkintojen tutkintotilaisuudet jäivät vuoden vaihteessa historiaan. Vuoden alusta alkaen opiskelijoiden ammattitaito arvioidaan ensisijaisesti työpaikoilla toteutettavilla näytöillä. Näytöissä opiskelijan tavoitteena on osoittaa käytännön työsuoritusten avulla, että hänen ammattiosaamisensa on tutkinnon perusteissa vaaditulla tasolla. Näytön arvioinnin työpaikoilla toteuttaa jatkossa kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustaja. Ekami tukee työpaikkoja arvioijien kouluttamisessa ja opastuksessa.

Koulutuksen järjestäjän ja yritysten yhteistyön tiivistäminen

Uusi ammatillinen koulutus tarjoaa hyvän ja entistä joustavamman mahdollisuuden kehittää yritysten henkilöstön osaamista sekä rekrytoida uusia osaajia. Tämän johdosta haluamme tukea seudun yrityksiä entistä tiiviimmän keskinäisen yhteistyön kautta. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi yrityskohtaisten osaamisen kehittämisen ja liiketoiminnan tarpeiden palvelemiseen sekä yritysten erilaisiin keinoihin tarjota oppimismahdollisuuksia ja -ympäristöjä opiskelijoille.

Järjestämme 30.1.2017 yrityksille aamukahvitilaisuuden, jossa kerromme tarkemmin ammatillisen koulutuksen uudistuksista, sen uusista mahdollisuuksista sekä avaamme keskustelun uuden ammatillisen koulutuksen tarjoamista palveluista ja kumppanuustoiminnastamme. Mikäli et ole saanut kutsua, mutta haluaisit osallistua tilaisuuteen, otathan yhteyttä osoitteeseen viestinta.ekami@ekami.fi.
 
Sami Tikkanen
Kuntayhtymän johtaja, rehtori
 

Jaa