Yhteishaussa tapahtuvia muutoksia 2022

Ma 17.01.2022 15:00

Yhteishaussa ei voi enää hakea ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai korkeakoulututkinnon suorittaneet. He hakeutuvat jatkuvan haun kautta.

 

Kolme hakua yhdistyy; ammatillisen perustutkintoon, lukiokoulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen sekä vaativan erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen hakeudutaan samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella.

 

Hakija voi esittää haluamassaan järjestyksessä enintään seitsemän hakutoivetta. Hakutoiveita ja niiden järjestystä ei olisi mahdollista muuttaa hakuajan päätyttyä.

 

Harkinnan varainen valinta; Jos hakijan äidinkielen ja matematiikan arvosana on yksilöllistetty, hakija voi tulla valituksi vain harkinnan varaisessa valinnassa.

Jaa