Yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymäkonsernin talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022–2023

Pe 18.12.2020 11:30

Yhtymäkokous hyväksyi 17.12.2020 kuntayhtymäkonsernin talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Koulutuskuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma sisältää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen. Talousarvio ja -suunnitelma koostuu kuntayhtymän strategiaosiosta, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Kuntayhtymäkonsernin vuoden 2021 talousarvion toimintatuottojen tavoite on 31,2 miljoonaa euroa, toimintakate 2,4 miljoonaa euroa ja tulos 0,03 miljoonaa euroa. Investointeja toteutetaan 1,5 miljoonan euron arvosta. Talousarvio perustuu 2 469 opiskelijavuoteen ammatillisessa koulutuksessa, 800 asiakasmäärään työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä sekä 2 500 asiakkaan volyymiin Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy:n koulutuksissa.

Koulutuskuntayhtymän kannalta merkittävimpiä toimintaan liittyviä uudistuksia ovat vuonna 2021 oppivelvollisuuden laajeneminen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, jatkuvan oppimisen uudistus, ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma sekä opetuksen tukitoimien ja opinto-ohjauksen vahvistaminen.

Koulutuskuntayhtymän toiminnassa keskitytään vuosille 2020–2024 uudistetun strategian toteuttamiseen. Visiomme mukaisesti tavoitteenamme on olla tulevaisuuden tekijöiden tekijä. Toiminnassa panostetaan erityisesti asiakaskeskeisyyteen ja työelämän osaamistarpeiden huomioimiseen. Vuoden alusta käynnistetään merkittävimpinä uudistuksina avoimen ammattiopiston monimuotoisen koulutustarjonnan sekä oppivelvollisuuspalvelujen valmistelu. Lisäksi ammatillisen koulutuksessa ja työpajatoiminnassa otetaan käyttöön koulutusten ja valmennusten laatutakuu.

 

Lisätietoja
 
Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori

Tuija Korpela, talous- ja hallintojohtaja

Jaa