Ekamille tunnustusta kiltakoulutoiminnasta

Ti 05.12.2017 17:15

Ekamiin myönnettiin vuoden sisällä jo kolmas kiltastatus. Kokkikilta, Datakilta Original ja nyt myös Tarjoilijakilta näyttävät tietä ammatillisen koulutuksen uudistamiselle. Ekamin killat ovat herättäneet kiinnostusta myös muissa ammatillisissa oppilaitoksissa ja Ekamilla on käynyt runsaasti vieraita tutustumassa kiltojen toimintaan. Ekamille on ensimmäisenä oppilaitoksena myönnetty myös kiltakoulukilpi laajasta ja nopeasta kehittämistyöstä. Kiltakoulutoimijoista lehtorit Henna Ström-Kallio ja Juha Posti sekä projektipäällikkö Hilkka Huisko saivat Kiltakoulukehittäjä -kunniakirjat.

Ekami on mukana valtakunnallisessa kiltakouluverkostossa. Kiltakoulutunnuksen saaneet koulutusalat ovat uudistaneet opetusta vastaamaan sekä yhteiskunnan että ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin haasteisiin. Kiltakoulujen tavoitteena on antaa opiskelijoille vahva ammattitaito ja työelämävalmiudet sekä kannustaa opiskelijoita uuden oppimiseen. Näihin tavoitteisiin päästään lisäämällä työelämäyhteistyötä, yrittäjämäistä toimintaa ja tiimioppimista sekä hyödyntämällä opetuksessa ja opiskelijan oman osaamisen dokumentoinnissa digityökaluja ja sosiaalista mediaa.

Jaa

***