Kiltakoulutoiminta alkuun - opiskelijalähtöinen toiminta keskiöön

Pe 11.08.2017 17:15

Kaksi erityisen työelämälähtöisesti ja yrittäjämäisesti toimivaa Ekamin koulutusalaa sai keskiviikkona 9.8. Kiltakoulut-tunnukset. Valtakunnallisen Kiltakoulut-verkoston jäsenopettajat valmentavat ammattiopiskelijoita entistä vahvemmin työelämässä tarvittavaan aktiivisuuteen, yrittäjämäiseen asenteeseen ja tiimityöskentelyyn digitaalisia ohjausmenetelmiä hyödyntäen. Kiltakouluverkosto muodostuu eri puolilla Suomea samanlaisten periaatteiden mukaisesti toimivista koulutusaloista. Ekamin Kotkan ja Haminan kampuksien kokkikoulutuksessa ja Haminan kampuksen datanomikoulutuksessa toimintaa on uudistettu niin, että ne saivat Ekamin ensimmäiset Kiltakoulut-tunnukset. Kiltakoulut-toimintamalli on askel kohti ammatillisen koulutuksen reformin toteutusta ja uudistuvaa opettajuutta.

Kiltakoulut-tunnusten saaminen edellyttää koulutusaloilta valmiuksia toteuttaa opetusta Kiltakoulut-toimintamallin periaatteiden mukaisesti tiimeissä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä. Yrittäjämäisen tiimityöskentelyn malli koskee koulutusaloilla niin opiskelijoita kuin opettajiakin: nuorten ja aikuisten opiskelijoiden opinnot nivoutuvat yhteisten, asiakas- ja työelämälähtöisten projektien ympärille ja käytössä on yhteiset digitaaliset oppimismateriaalit. Opiskelijat pitävät sähköistä oppimispäiväkirjaa ja tekevät videoita. Sosiaalista mediaa hyödynnetään monin tavoin. Oman mausteensa opiskeluun tuo opettajavetoisesta opetuksesta siirtyminen kohti vertaisoppimista, mestari-kisälli -mallia: aloille koulutetaan omista opiskelijoista ammatillisia opiskelijatutoreita, jotka toimivat uusille opiskelijoille työelämän perehdyttäjän tavoin. Opettajat vastaavat edelleen työskentelyn johtamisesta ja sopivankokoisten tehtävien antamisesta eri vaiheessa oleville opiskelijoille sekä hyvästä työskentelyilmapiirin luomisesta. Kokki- ja Datakiltojen tunnusten käyttö lisää osaltaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta opinnoissa.

Lehtori Jari Välkkynen ja projektipäällikkö Anu Konkarikoski Koulutuskeskus Tavastiasta luovuttivat Kiltakoulutunnukset Ekamin kokki- ja datanomikoulutuksen aktiivisille kehittäjäopettajille. Kehittämistyötä on kokkien osalta vetänyt Henna Ström-Kallio ja datanomien osalta Juha Posti. Tilaisuuden avasi Ekamin johtava rehtori Sami Tikkanen ja paikalla oli opettajia, oppilaitoksen johtoa ja median edustajia. Kiltakoulutunnusten myötä uudenlaisen toimintatavan kehittäminen jatkuu alkavana lukuvuonna opiskelijoiden parhaaksi.

Ekami on saanut hankerahoitusta mallin sovittamiseen ja käyttöönottoon Opetushallituksesta (Kiltakoulut reformiin -hanke).

Hilkka Huisko

projektipäällikkö

 

Jaa