Konstit on monet, sano mummo kun kissalla pöytää pyyhki!

Ma 07.09.2015 12:00

Näin syyskuun alussa on opiskelu päässyt jo hyvään vauhtiin, koulua on käyty kuukauden päivät. Olen jutellut monen opiskelijan kanssa sekä opettajan että erityisopettajan roolissa opiskelusta ja oppimisesta. Moni opiskelijoista on todennut, että opiskelu on erilaista kuin peruskoulussa.

Me opettajat olemme tänä syksynä olleet myös uuden oppimisen äärellä. Uusia opetussuunnitelmia työstettiin koko viime vuosi ja nyt ne otettiin käyttöön. Uutena asiana on osaamisperusteisuus, jonka myötä opiskelijan osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin. Koulussa opitaan ja osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä, mieluiten aidoissa työelämän tilanteissa.

Oppiminen ja opiskelu tapahtuvat ammattikoulussa paljolti tekemällä, niin koulussa kuin työpaikoilla. Myös teoriaopiskelua sisältyy opintoihin. Teoriaa opiskellaan paitsi ”perinteisin menetelmin” eli ”leuka ja liitutaulu” –tyylillä, myös mitä erilaisimmin keinoin. Mm. tutkivan oppimisen menetelmät soveltuvat hyvin ammatin opiskeluun. Opiskelu tapahtuu pienemmissä muutaman opiskelijan ryhmissä, jossa lähdetään selvittämään yhdessä milloin mitäkin asiaa.

Ryhmässä ja työssä opiskelu vaatii opiskelijalta monenlaisia valmiuksia opiskeluun: on paitsi kyettävä lukemaan ja kirjoittamaan myös tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä ottamaan itse vastuuta omasta oppimisesta.

Opiskeluvalmiuksia selvitetään heti opintojen alussa erilaisilla menetelmillä.  Opiskelijan äidinkielen, matematiikan sekä vieraiden kielten oppimisvalmiuksia arvioidaan seulontatestein. Opiskelijan sekä huoltajien kanssa keskustellaan ja tietoa saadaan myös peruskoulusta. Tavoitteena on löytää kullekin opiskelijalle sopivat opiskelupolut, opiskelumenetelmät sekä selvittää, millaista tukea opiskelija opinnoissaan tarvitsee.

Tavoitteena on, että meiltä valmistuu osaavia ammattilaisia. Polku osaamiseen ja ammattitaitoon voi eri opiskelijoilla olla hyvinkin erilainen, tärkeintä on se, että ammattitaito on hanskassa.

 

Helena Sorsa
lehtori, ammatillinen erityisopettaja

Jaa

***