Matkailuala arvostaa monitaitoisuutta

Ma 01.06.2015 15:30

Millaista osaamista matkailualan yrityksissä tarvitaan tänään, entä huomenna? Haimme tähän vastauksia haastattelemalla 11 eteläkymenlaaksolaista alan yrittäjää keväällä 2015. Suuret kiitokset mukana olleille yrityksille yhteistyöstä! Hyödynnämme kartoituksen tuloksia kehittäessämme matkailu- ja ravitsemisan koulutuksia entistä paremmin työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Saattaapa tarjontaamme syntyä jokunen uusikin koulutustuote. 

Matkailu- ja ravitsemisalan osaamiskartoituksen tulokset pähkinänkuoressa

Monitaitoisuus toistui kaikkien yritysten haastatteluissa. Matkailualalla tartutaan toimeen, ollaan joustavia ja ylitetään perinteisten ammattiryhmien rajat. Yritysten vastauksissa korostuivat myös laadukkaan asiakaspalvelun merkitys, vuorovaikutustaidot, kustannustietoisuus ja elämys- ja ohjelmapalvelujen suunnittelu- ja tuotteistustaidot. Kielitaito on itsestäänselvyys. Usein alalle hakeudutaan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta: matkailu on elämäntapa. Markkinointiosaaminen koettiin erittäin tärkeäksi ja hinnoittelu vaikeaksi. Some-kanavien tehokas hyödyntäminen mainittiin yhtenä tulevaisuuden haasteista. 

Nyt tehty osaamiskartoitus palvelee paitsi Ekamia koulutusten kehittämisessä, yrityksille se voi olla avuksi osaamistarpeiden ja niiden merkitysten jäsentämiseen. Se on myös oiva muistilista uusien työntekijöiden ja työssäoppijoiden perehdyttämisessä yrityksissä. Kartoitus linkittyy luontevasti seutumme Kaakko Kasvuun -ohjelmaan (2013–2017). Siinä on asetettu matkailualan kehittämiskohteiksi erityisesti teemamatkailu ja matkailijoiden kaupalliset palvelut. Laadukkaat matkailupalvelut luovat hyvinvointia myös paikallisille asukkaille.

Kartoitus toteutettiin Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittaman Tykenelikko2-hankkeen tuella. 

Liisa Avelin
työelämäpalvelujen koordinaattori

Jaa

***