Taitavissa käsissä lasi muovautuu moneksi

Ke 15.02.2017 12:30

Anniina Takanen on koko ikänsä harrastanut hevosia ja mm. niittänyt meriittejä aluetasolla kenttäratsastuksessa. Hevoset ovat hänelle kuitenkin vain rakas harrastus, ja kun nuorelle naiselle tuli varsinainen ammatinvalinta ajankohtaiseksi, lähdettiin opintomahdollisuuksia miettimään yhdessä Ekamin oppisopimuskoulutuksen koulutussuunnittelijan Marjut Sakin kanssa.

Keskustelu lähti liikkeelle sisustusalan opinnoista, mutta kun Anniinan äidillä, Anne Takasella oli samaan aikaa tarve palkata lisätyövoimaa taidelaseihin erikoistuneeseen yritykseensä Sevenon Oy:hyn, virisi Anniinalla kiinnostus lähteä opiskelemaan yrittäjyyttä. Taiteellisia taipumuksiaan hän pääsisi toteuttamaan ideoidessaan Sevenon Oy:n uusia tuotteita, kauniita ja käytännöllisiä esineitä kotien kaunistukseksi. Kun työnantaja vielä sai hakemansa palkkatuen, olivat kaikki ainekset yrittäjän ammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuksen solmimiseen koossa.

Yrittäjäopintojen mentorina Anne Takanen oli luonnollinen valinta ja hän totesikin Anniinan oppimista arvioidessaan, ”Tuotteistaminen on Anniinalla ihan verissä. Se tulee helposti, nopeasti ja ideat ovat valmiita yrityksen käyttöön sekä tuotantoon.” Tuotteistamisen ohella Anniinan opintoihin kuului myyntiä ja markkinointia, ja Anniina onkin ottanut sosiaalisen median työkalut käyttöön yrityksen markkinoinnissa. Parhaillaan yrityksessä työstetään uusia nettisivuja verkkokaupan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös messuosallistumisten kautta on tuotteista saatu hyvää palautetta ja kontakteja.

Anniina totesi opintoihinsa kuuluneiden oppimistehtävien alkuun tuntuneen haasteellisilta, mutta viimeisen opintovuoden aikana asioiden loksahtaneen kohdalleen, opinnot ovat antaneet paljon ideoita ja pohjia, joita voi hyödyntää opintojen jälkeenkin. ”Tutkintotilaisuus jännitti etukäteen tosi paljon”, Anniina totesi hymyillen ja lisäsi ”Puhuin tosi paljon, sen jälkeen arvioijat pyysivät hetkeksi odottamaan oven taakse, ihan heti kuitenkin tuli hyväksytty suoritus ja yksi arvioijista sanoi, ettei ole nähnyt tällaista tutkintosuoritusta viiteentoista vuoteen. On kiva saada noin ihanaa palautetta ihan ventovierailta ihmisiltä.”

Anniinalla oli opinnoissaan vertaistukea omasta takaa, sillä myös oma poikaystävä Janne Brusila opiskelee parhaillaan yrittäjän ammattitutkintoa oppisopimuksella. Anne totesi Anniinan olleen helppo ohjattava, palautetta on saatu ja annettu puolin ja toisin. Rehellinen palaute ja vuoropuhelu on auttanut sekä Anniinaa että yritystä kasvamaan.

 

Teksti ja kuvat: Marjut Sakki

koulutussuunnittelija

Jaa

***