Carry on - kärryllinen työkaluja ohjaukseen

Projektin kesto:

1.2.2016-30.6.2018

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Toteuttajat ja koordinaattori

  • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, koordinaattori
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  • Kouvolan seudun ammattiopisto
  • Kouvolan aikuiskoulutuskeskus
  • Harjun oppimiskeskus

Kohderyhmä

Varsinainen kohderyhmä ovat opinto-ohjaajat, opettajat/kouluttajat, jotka tekevät opiskelijoiden ohjaustyötä ja muut oppilaitosten ohjaustoimijat (esim. kuraattorit, psykologit, nuoriso-ohjaajat).
Välillinen kohderyhmä ovat opiskelijat, erityisesti alle 30-vuotiaat nuoret.

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoite on parantaa opintojen läpäisyä ja vähentää keskeyttämisiä kaikissa hankeverkosto-oppilaitoksissa Kymenlaaksossa.

Tavoitteet:

  • Opintojen keskeyttämisen ennakoinnin ja keskeyttämisen ennaltaehkäisyn parantaminen
  • Koulutuksen läpäisyn parantaminen ja siirtymien sujuvoittaminen oppilaitoksesta toiseen
  • Ohjausosaamisen parantaminen ja opettajan roolin vahvistaminen opettajasta/kouluttajasta ohjaajaksi
  • Työkalujen ja välineiden laatiminen ohjauksen tueksi
  • Ekamissa tavoite on luoda moniammatillisen ohjauksen malli, jossa määritellään eri ohjaustoimijoiden roolit ja tehtävät opiskelijoiden yksilöllisten polkujen ohjauksessa ja osaamisperusteisuuden toteutuksessa

Toteutus

Hankkeen aikana järjestetään työpajoja, joissa kehitetään tilastotiedon parempaa hyödyntämistä ennakoinnissa ja jaetaan hyviä käytäntöjä sekä kuvataan ohjauspolku peruskoulusta ammatilliselle toiselle asteelle ja edelleen ammattikorkeakouluun ja työelämään. Lisäksi toteutetaan valmennusta ja työpajoja ohjaushenkilöstölle pienryhmäohjausmenetelmästä ja opettajille muuttuvasta opettajuudesta opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi. Jokaisessa verkosto-oppilaitoksessa kehitetään ohjauksen tueksi työvälineitä, joita ovat mm. moniammatillisen ohjauksen malli, pelillinen ohjauksen itsearviointityökalu, visualisoitu ohjaajan polku, varhaisen puuttumisen malli ja työelämäkumppanuuteen perustuva oppimisen ohjauksen malli.

Tulokset

Keskeyttäminen on Kymenlaakson hankeverkosto-oppilaitoksissa vähentynyt valtakunnalliselle tavoitetasolle. Yhteiset opintojen keskeyttämiseen liittyvät käsitteet ja käytänteet on määritelty ja on kehitetty keskeyttämistä ennakoivia mittareita.

Kymenlaakson ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa toteutuva ohjauspolku on kuvattu. Kuvaus sisältää selkeän toimintatavan sujuvasta siirtymisestä alueen oppilaitoksesta toiseen ja edelleen työelämään. Kymenlaakson ohjausyhteistyö toimii. Pitkällä aikavälillä opiskelijoiden valmistuminen nopeutuu ja työura pitenee alkupäästään.

Opettajan/kouluttajan uusi rooli ohjaajana/valmentajana on kuvattu oppilaitosten toimintajärjestelmiin.

Kaikki hankkeessa kehitetyt ohjaustyökalut on levitetty hankeverkostoon ja ovat kaikkien Kymenlaakson ohjaustoimijoiden käytössä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056
 

Projektisuunnittelija Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
tuula.immonen(a)ekami.fi
puh. 050 581 7333

Jaa