Talouden tunnusluvut | Ekami

Talouden tunnusluvut

Ekami ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä tunnuslukuina (2018)

 • toimintatuotot: 31,1 milj. euroa
 • toimintakulut: 27,7 milj. euroa
 • toimintakate: 3,45 milj. euroa
 • vuosikate: 3,33 milj. euroa
 • tulos: 0,075 milj. euroa
 • omavaraisuusaste: 71,02%
 • henkilöstö: 339
 • henkilöstön työtyytyväisyys (TOB): 3,68 (vire) (1–5)
 • opiskelijoita ammatillisissa perustutkinnoissa: 3498 
 • opiskelijoita ammatillisessa lisäkoulutuksessa: 470
 • opiskelijoita oppisopimuskoulutuksessa: 581
 • nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön asiakkaat: 1074

Jaa