Milloin yhteys etsiviin

Ohjatessasi nuoren etsivään nuorisotyöhön hän saa rinnalleen ammattilaisen, joka on valmis kuuntelemaan mikä nuorta motivoi ja mikä häntä kiinnostaa. Palvelu perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen.

Kuva Into Ry

Yhteistyötä nuoren parhaaksi

Etsivä nuorisotyö tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Nuorisolaki velvoittaa, että:

  • opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin
  • koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa
  • Puolustusvoimat - Försvarsmakten ja Siviilipalveluskeskus on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen
  • muu viranomainen ja Kela - Fpa voivat ilmoittaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot jos arvioidaan, että nuoren tilanne ja tuen tarve sitä vaatii.

Ilmoituksen jälkeen alkaa etsivän nuorisotyöntekijän toimet tavoittaa nuori. Osa jää kokonaan tavoittamatta ja osa ei tarvitse tai halua tukea, mutta suurimman osan kanssa yhteistyö aloitetaan.

"Olen vuoden aikana saanut apua koko elämäntilanteeni kuntoon saamisessa. Olen päässyt kunnolla liikkeelle ja saanut aivan uusia ajatuksia ja ideoita toimia tulevassa."

Jaa