Opiskele teknologiateollisuusalan ammattilaiseksi

Teknologia-alan työtehtävissä tarvitaan erilaisten valmistustekniikoiden ja asennus- ja kokoonpanotöiden osaamista. Lisäksi edellytetään koneiden ja laitteiden toimintojen ja niihin liittyvän automaatiotekniikan, tietojen käsittelyn ja ohjelmoinnin hallintaa. Kaikissa työtehtävissä tarvitaan monipuolisia koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttötaitoja, oikeiden työmenetelmien ja työturvallisuuden hallintaa sekä työohjeiden ja piirustusten ymmärtämistä.

Ekamissa voit opiskella Kone- ja metallialan perustutkintoa valmistustekniikan osaamisalalla ammatteina koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja. Myös mm. hitsaajan tai koneistajan ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Koulutus järjestetään Malmingin kampuksella ajanmukaisissa tiloissa, joissa opetuskalusto vastaa teollisuuden tarpeita.

Seuraa koulutustarjontaa sekä lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuskalenterista. Tervetuloa opiskelemaan metallialalle!

Opiskele metallista itsellesi varma ja haastava työpaikka!

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Tero Anttila, 040 530 3665, tero.anttila@ekami.fi

 

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala

Valmistustekniikan osaamisala antaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisissa metallialan ammateissa, jotka tarjoavat mahdollisuuden pitkälle vietyyn erikoistumiseen. Metallialan ammattilaiselta edellytetään teknistä osaamista, ammatillista tiedonhallintaa, monitaitoisuutta ja työhön sitoutumista. Tietokoneohjatut työasemat ja joustavat valmistusjärjestelmät ovat osa konepajojen arkipäivää, joiden käyttäjien tulee hallita myös tietotekniikka.

Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaaja on metalliteollisuudessa yleinen yhdistelmäammatti, johon kuuluu sekä levysepän että hitsaajan työtehtäviä. Työ edellyttää levytöissä käytettävien materiaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemista sekä tietoa siitä, miten materiaalit käyttäytyvät niitä leikattaessa, muovattaessa, hitsattaessa ja lämpökäsiteltäessä. Lisäksi tarvitaan piirustustenlukutaitoa, työvälineiden ja erilaisten levyjen käsittely- ja liitosmenetelmien ja -koneiden hallintaa sekä kykyä soveltaa matematiikan ja fysiikan perustietoja. Levyseppähitsaajan työssä tarvitaan myös yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta työn laadusta ja työturvallisuudesta. Työ vaatii sopeutumista vaihteleviin työtehtäviin ja edellyttää hyvää näköä. 

Mitä opiskelet?

Koulutuksen aikana opitaan ammatin perustaitoja, joita ovat koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito. Levyseppähitsaajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (mm. Asennuksen ja automaation perustyöt, Koneistuksen perustyöt, Levytöiden ja hitsauksen perustyöt ja Levy- ja hitsaustyöt), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (mm. Hitsaus, IW-hitsaus, Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus, Levy- ja teräsrakennetyöt, Ohutlevytyöt), yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Koulutusta annetaan nykyaikaisissa tiloissa ja samoilla koneilla ja työvälineillä, joita käytetään myös työelämässä. Opinnot sisältävät myös työssäoppimista.

Tutkinnon suoritus on näyttötutkintomuotoista ja muodostuu suoritetuista ammatillisista tutkinnon osista, tutustu ao. tutkinnon perusteisiin. Jokainen tutkinnon suorittaja henkilökohtaistetaan, jossa huomioidaan aiemmin saavutettu osaaminen sekä suunnitellaan tulevat opinnot.

Linkki tutkinnon perusteisiin (Oph)

Missä työskentelet?

Valmistuttuaan levyseppähitsaaja voi työskennellä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten konepajoilla, telakoilla, korjaamoilla, verstailla ja tehtailla. Levyseppähitsaaja voi työelämässä erikoistua levysepäksi tai hitsaajaksi omien taipumustensa mukaisesti ja työskennellä myös muilla aloilla kuten rakennusteollisuudessa.

 

Koneistaja

Koneistaja on metalliteollisuudessa yleinen ammatti, johon kuuluu erilaisia työstökoneiden hallintaan liittyviä työtehtäviä. Työ edellyttää koneistettavien materiaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemista sekä tietoa siitä, miten materiaalit käyttäytyvät niitä sorvattaessa, jyrsittäessä, hionnassa ja viimeisteltäessä. Lisäksi tarvitaan piirustustenlukutaitoa, työvälineiden ja erilaisten työstömenetelmien ja -koneiden hallintaa sekä kykyä soveltaa matematiikan ja fysiikan perustietoja. Koneistajan työssä tarvitaan myös yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta työn laadusta ja työturvallisuudesta. Työ vaatii sopeutumista vaihteleviin työtehtäviin, tarkkuutta ja edellyttää hyvää näköä. 

Mitä opiskelet?

Koulutuksen aikana opitaan ammatin perustaitoja, joita ovat koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito. Koneistajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (Asennuksen ja automaation perustyöt, Koneistuksen perustyöt, Levytöiden ja hitsauksen perustyöt ja Levy- ja hitsaustyöt), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (mm. manuaalikoneistus, CNC-sorvaus ja CNC-jyrsintä), yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Koulutusta annetaan nykyaikaisissa tiloissa ja samoilla koneilla ja työvälineillä, joita käytetään myös työelämässä. Opinnot sisältävät myös työssäoppimista.

Tutkinnon suoritus on näyttötutkintomuotoista ja muodostuu suoritetuista ammatillisista tutkinnon osista, tutustu ao. tutkinnon perusteisiin. Jokainen tutkinnon suorittaja henkilökohtaistetaan, jossa huomioidaan aiemmin saavutettu osaaminen sekä suunnitellaan tulevat opinnot.

Linkki tutkinnon perusteisiin (Oph)

Missä työskentelet?

Valmistuttuaan koneistaja voi työskennellä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten konepajoilla, korjaamoilla, verstailla ja tehtailla. Koneistaja voi työelämässä erikoistua erilaisten vaativien koneistusmenetelmien ja työasemien käyttäjäksi.

DMU50 - Tietokoneohjattu 5-akselin työasema Malmingin kampuksella, käyttöönotettu 2015 (Kuva: http://us.dmgmori.com).

 

Muutoksia tutkinnossa

Kone- ja metallialan perustutkinto muuttuu 1.8.2017, kun uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan.

Tämän myötä tutkinnosta tulee kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto.

Jo sisällä olevat opiskelijat ja ennen 1.8.2017 tutkintoon hakeneet opiskelijat suorittavat tutkinnon nykyisten tutkinnon perusteiden mukaan.