Ammattilukion, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on hyvä vaihtoehto, kun haluat parantaa yleissivistystäsi ja opiskeluvalmiuksiasi korkea-asteen opinnoissa, etenkin kielissä ja matematiikassa. Ammattilukiossa opiskelet ammatillisten opintojen rinnalla valitsemiesi lukioaineiden kursseja. On suositeltavaa, että suoritat kirjoittamissasi aineissa lukion oppimäärän pakolliset ja syventävät kurssit. Voit sisällyttää ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin lukio-opintoja 25:n osaamispisteen edestä. Opintojen kesto riippuu omista tavoitteistasi.

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään neljä pakollista koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Muut kolme pakollista koetta valitset ryhmästä, johon kuuluvat vieraan kielen, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja reaaliaineen koe. Yhdessä aineessa sinun on suoritettava pitkän oppimäärän koe, joka käytännössä tarkoittaa joko A-tason kieltä tai pitkää matematiikkaa.Voit osallistua ylioppilastutkintoon ammatillisten opintojen ollessa vielä kesken. Sinulta edellytetään kuitenkin vähintään puolentoista vuoden laajuisi ammatillisia opintoja ennen tutkintoon osallistumista. Ylioppilaskokeet tulee suorittaa kolmen perättäisen suorituskerran aikana, esim- syksy-kevät-syksy.

Toteutukset Kotkassa ja Haminassa

Ammattilukiototeutukset eroavat hieman Kotkassa ja Haminassa. Kotkassa suoritat lukio-opinnot Kotkan aikuislukion ilta- ja verkko-opintoina. Haminassa voit valita lukiokursseja Haminan lukiosta, joka sijaitsee samassa rakennuksessa Ekamin ammatillisen koulutuksen kanssa. Kurssit voivat kuitenkin olla yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa. Haminan ammattilukiossa pitkän matematiikan opiskelu on mahdollista, Kotkassa ei.

Rajoitukset

Ammattilukio on mahdollista suorittaa kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa lukuun ottamatta merenkulkualaa.

Hakeminen

Yhteishaussa haet Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston opiskelijaksi. Koulutukseen valintailmoituksen yhteydessä sinulta kysytään erikseen, haluatko suorittaa lukio-opinnot.

Lisätietoja

Kotka: Janne Keskinen
040 6743562
janne.keskinen@kotka.fi

Hamina: Jouni Hyyrynen
040 596 3477
jouni.hyyrynen@hamina.fi